În vederea îmbunătățirii navigării și a colectării anonime de statistici pentru perfecționare, acest website transmite cookies în calculatorul dvs.   Mai multe informații...

Audacio et Devotio

Atenţionări meteo/hidro şi activitatea seismică

Program de audienţe la sediu

Ziua Cine primeste in audienta Orar de primire
Luni Inspectorul Sef

1100

1300

Marti Prim Adjunct
Miercuri Adjunct
Joi Sef Serviciu Resurse Umane
Str. Dornişoarei nr. 10 Focşani, jud.Vrancea
Cod postal: 620087
Tel.: 0237-611212
Fax : 0237- 625701

Adresa e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Administrator site :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Voluntari

Campania „NU TREMUR LA CUTREMUR”

 

Nu Tremur La Cutremur 2015

Ora exactă

Campania RISC

Emblemă-RISC

Campanie de Informare F.O.C.

Pompieri Visual LOGO

  

ANUNȚ


În temeiul art. 9 lit. c din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi O.M.A.I. nr. 118/2012 privind condiţiile in care se suporta de către unitate sumele necesare asigurării asistentei juridice a cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne pentru fapte săvârşite de acestea în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al Județului Vrancea intenționează să achiziționeze servicii de asistență juridică pentru personalul propriu (cod CPV 79100000) prin încheierea unei convenţii-cadru.
1. Modalitate de atribuire: achiziția directă;
2. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile;
3. Prețul: va fi exprimat în lei şi rămâne ferm pe întreaga durată de valabilitate a convenției;
4. Data, ora limită și locul pentru depunerea ofertelor: ofertele se pot depune în plic închis la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al Județului Vrancea, str. Dornișoarei, nr. 10, municipiul Focșani, județul Vrancea sau se pot transmite în format scanat/pdf la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până cel târziu la data de 10.01.2018, ora 10.00;
5. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;
6. Durata convenției: până la 31.12.2018;
7. Precizări: Cerinţele minimale şi obligatorii sunt cele prevăzute în caietul de sarcini, care se poate consulta pe site-ul www.isujvn.ro sau se poate obţine prin solicitare la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Pentru informaţii suplimentare ne puteți contacta la telefon la 0237.611212, interior 27004, persoană de contact: Duță Cristina.

 

Anuntul - in format pdf

Caietul de sarcini - in format pdf

Cine este online

We have 44 guests and no members online

 

APV redirectionare SITE1

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL PRIVIND ELIBERAREA AVIZELOR/AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU ŞI PROTECŢIE CIVILĂ
ACTIVITATEA PROGRAMUL DE LUCRU TELEFON/ FAX
ZIUA INTERVAL ORAR

DEPUNERE DOCUMENTAŢII

ELIBERARE AVIZE / AUTORIZAŢII

MARŢI 0900-1200

0237/611.212

 

0237/611.033

 

0237/611.034

Fax:

0237/625.701

MIERCURI 0900-1200
JOI 0900-1200
VINERI 0900-1200