23 IULIE - ZIUA ANIVERSARĂ A I.S.U. VRANCEA

UNIFICAREA COMENZILOR DE FOC ALE POMPIERILOR FOCŞĂNENI

Prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 179 din 23 decembrie 2013, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 6 din 7 ianuarie 2014, în semn de consideraţie şi respect pentru cei care au marcat momentele de profundă încărcătură istorică, data de 23 iulie a fost desemnată Ziua Aniversară a I.S.U. Vrancea. Această dată poartă o importanţă deosebită pentru pompierii vrânceni, întrucât la 23 iulie 1862 a avut loc unificarea celor două „Comenzi de foc” ale Focşanilor Munteni şi Focşanilor Moldoveni, sub conducerea unui singur comandant, căpitanul Dimitrie Petrov.

Aşezat la graniţa dintre cele două principate româneşti, oraşul Focşani dezvăluie pretutindeni vestigiile Micii Uniri, eveniment marcant al istoriei românilor. 24 ianuarie 1859 reprezintă o dată importantă pentru toţi românii, dar pentru focşăneni este de fiecare dată un prilej de mândrie, pentru că pe aceste meleaguri au dat „mănă cu mână cei cu inima română”. Rând pe rând, după ce parlamentul a devenit unul singur, toate instituţiile statului au urmat acest trend, unificându-şi structurile.

La 9 septembrie 1859, în timpul uneia dintre şedinţele Comisiei Centrale, Mihail Kogălniceanu a prezentat moţiunea referitoare la unificarea celor două oraşe surori, în care evidenţiază consecinţele nefaste ale existenţei nefireşti a două Municipalităţi, două Poliţii, două Şcoli şi a tot atâtea Comenzi de pompieri. În opinia sa, unificarea oraşului Focşani nu se putea face fără unificarea acestor instituţii. Acest deziderat avea să fie îndeplinit peste aproape trei ani, la 23 iulie 1862, când Ministeriul din Intru a dat Ordonanţa nr.1548, în baza căreia, în urma unificării celor două unităţi de dincoace şi dincolo de Milcov, comandant unic a devenit căpitanul Dimitrie Petrov. În aceeaşi zi, se dădea publicităţii Jurnalul Consiliului Municipal al oraşului Focşani, referitor la unificarea Comenzii de foc: „...Consiliul municipal văzând necesitatea ce urmează ca şi comenzile de foc să se întrunească şi să fie sub administrarea unui comandir neputând a măi dăinui de aci înainte separate.

Astăzi la 23 iulie anul 1862, a decis ca aşa precum comanda Focşanilor de dincolo de Milcov se găseşte pusă pe picior de disciplină şi în bună regulă să se dea şi Focşanilor de dincoace de Milcov tot sub îngrijirea domnului căpitan Dimitrie Petrov ... comandirul pompierilor de dincolo, ca să o reguleze după instrucţiile ce are de la superiorii Domniei Sale. Cu aceasta însă ca ţinerea ei până la finele anului să se urmeze numai cu fondurile prevăzute prin bugetul acestui an, nefiind putinţă de, cheltuieli mai mari peste cele prevăzute." Documentul era semnat de M. Ionescu, N. Hagi Neculae şi D. Fotescu, membrii municipalităţii unite a oraşului Focşani.

După ce la 23 iulie 1862 s-a parafat unirea celor două unităţi de pompieri de dincolo şi dincoace de Milcov, la finele aceleiaşi luni, ministrul de interne N. Lahovan trimitea mulţumiri municipalităţii Focşani „pentru că, în fine, aţi intrat pe adevărata cale de unificare”.[1]

Anterior acestei date, existau două comenzi de pompieri: una în Focşanii Moldoveni, ţinutul Putna şi cealaltă în Focşanii Munteni, ţinutul Râmnicul Sărat. Fiecare dintre aceste structuri avea conducere distinctă şi beneficia de tehnică proprie.

Deşi despărţite din punct de vedere administrativ, între cele două Comenzi de pompieri se regăsesc multiple asemănări, atât în ceea ce priveşte modul de organizare în interiorul subunităţilor, cât şi în privinţa manierei de intervenţie şi de gestionare a activităţii de prevenire a incendiilor. În urma unificării celor două unităţi, căpitanului Dimitrie Petrov, cel care reuşise prin disciplină şi profesionalism să impună ordinea în rândul pompierilor focşăneni munteni, i s-a atribuit sarcina de a-i disciplina şi pe fraţii moldoveni şi de a ridica subunitatea nou constituită la standardele solicitate de cerinţele vremii. Sub conducerea lui, pompierii focşăneni şi-au perfecţionat tehnicile de intervenţie, în ciuda lipsurilor materiale cu care era nevoit să lupte. Datorită contactului neîntrerupt dintre ostaşii focului şi populaţie, concretizat nu doar în intervenţiile de stingere a incendiilor, ci şi în colaborarea cu meseriaşii care întreţineau tehnica din dotarea lor, pompierii şi-au menţinut respectul şi popularitatea în rândul cetăţenilor.

 


[1] Adresa Ministerului din Intru al României, nr. 382 din data de 30.07.1862, Serviciul Judeţean Vrancea al Arhivelor Naţionale, fila 27 din Dosarul 1/1862, fond Consiliul Municipal al oraşului Focşani – Ţara Românească