În vederea îmbunătățirii navigării și a colectării anonime de statistici pentru perfecționare, acest website transmite cookies în calculatorul dvs.   Mai multe informații...

Audacio et Devotio

Atenţionări meteo/hidro şi activitatea seismică

Program de audienţe la sediu

Ziua Cine primeste in audienta Orar de primire
Luni Inspectorul Sef

1100

1300

Marti Prim Adjunct
Miercuri Adjunct
Joi Sef Serviciu Resurse Umane
Str. Dornişoarei nr. 10 Focşani, jud.Vrancea
Cod postal: 620087
Tel.: 0237-611212
Fax : 0237- 625701

Adresa e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Administrator site :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Voluntari

Campania „NU TREMUR LA CUTREMUR”

 

Nu Tremur La Cutremur 2015

Ora exactă

Campania RISC

Emblemă-RISC

Campanie de Informare F.O.C.

Pompieri Visual LOGO

Descrierea judeţului Vrancea

Date istorice

HARTA JUDETUL VRANCEAStrăvechi pământ românesc, Vrancea constituie o punte de legătură între cele trei provincii istorice româneşti: Moldova, Ţara Românească şi Transilvania.

Numele “Vrancea” este întâlnit pentru prima dată într-un document în limba latină (2 iulie 1431) sub forma de „Varancha” arată renumitul istoric C.C. Giurescu. Savantul şi istoricul B.P. Haşdeu crede că „este de origine traco-dacică venit de la vrană-pădure, munte sau chiar topicul <vran> care înseamnă munte”.

Domnul învăţat al Moldovei, Dimitrie Cantemir în Descrierea Moldovei considera că "a doua republică, dar mai mică din Moldova, este Vrancea din ţinutul Putnei…. Ea are douăsprezece sate şi numără două mii de case”.

Nicolae Iorga în lucrarea "Un sat de vieri - Odobeşti” considera Vrancea „una din acele unităţi de organizare a satelor înainte de domnie şi fără domnie”

Judeţul Vrancea, inclus în teritoriul ţinutului Putna de altădată, a aparţinut înainte de anul 1475 Munteniei, care-şi întindea hotarul până în apropiere de Bacău. Mai târziu i se adaugă  „Ţara Vrancei”, care s-a bucurat totuşi de privilegii şi libertăţi speciale, iar după anul 1482, în urma luptelor dintre Ştefan cel Mare şi domnii Munteniei, ţinutul Putna se extinde până la apa Milcovului unde, după mai bine de 20 ani de neînţelegeri dintre domnitorii munteni şi domnul Moldovei, Ştefan cel Mare, se statorniceşte hotarul dintre cele două ţări surori.Ţinutul Putna şi apoi judeţul cu acelaşi nume a inclus parţial teritoriul actualului judeţ Vrancea. Această situaţie s-a menţinut până la prima împărţire administrativ-teritorială din anul 1950, când teritoriul actual al judeţului se încadra în raioanele Vrancea şi Focşani.

Începând cu ultima împărţire administrativ-teritorială din anul 1968, judeţul Vrancea, suprapus raioanelor Vrancea şi Focşani, cuprinde aproape în întregime judeţul Putna şi aproximativ 1/3 din judeţul Râmnicu-Sărat, considerate în limitele anului 1938.

Ca unitate administrativ - teritorială organizată cu rang de judeţ, Vrancea cuprinde, conform actualei împărţiri administrativ - teritoriale, 73 de localităţi din care 2 municipii, 3 oraşe şi 68 de comune în componenţa cărora se află 331 sate.

Situat între regiunile istorice Moldova şi Muntenia judeţul ocupă o suprafaţă de 4.863 km² iar reşedinţa acestuia este municipiul Focşani. Principalele cursuri de apă care îl străbat sunt: Siret (între Adjud şi Nămoloasa), Şuşiţa, Putna, Milcov şi Râmnicu Sărat (de la Ciorăşti până la vărsarea sa în Siret). Cele mai mari altitudini deţin vârfurile Lăcăuţ (1776 m) şi Goru (1784 m). Judeţul Vrancea este cuprins intre coordonatele geografice 45°23’ şi 46°11’ latitudine nordică şi 26°23’ şi 27°32’ longitudine estică, fiind situat in partea de sud-est a ţării, la curbura Carpaţilor Orientali.

Dispus în trepte dinspre vest spre est, relieful cuprinde Munţii Vrancei (cu depresiunile intramontane Greşu şi Lepşa ), Dealurile Subcarpatice şi Câmpia Siretului Inferior, mărginită la nord-est de Podişul Moldovei (Colinele Tutovei) şi la sud–est de Câmpia Râmnicului.

Din punct de vedere geologic, zona judeţului Vrancea aparţine platformei Moesice, alcatuită din două etaje structurale: unul inferior ce corespunde fundamentului cristalin şi unul superior ce corespunde cuverturii sedimentare.

Reţeaua hidrografică a judeţului Vrancea măsoară 1756 Km cursuri de apă codificate cu următoarele subbazine hidrografice principale:

·  Subbazinul Siret, 1.230 Suprafaţa km²

·  Subbazinul Trotuş, 130 Suprafaţa km²

·   Subbazinul Putna, 2.480 Suprafaţa km²

·  Subbazinul Râmnicu Sărat, 673 Suprafaţa km²

Flora cuprinde aproximativ 1500 de specii de plante având ca origini fitogeografice ţinuturi din Orientul Îndepartat până la Oceanul Atlantic şi din nordul Eurasiei până la bazinul mediteranean. Numeroase specii sunt considerate monumente ale naturii, fiind ocrotite de lege (floarea de colţ, bulbucii de munte, papucul doamnei, etc).

Fauna cinegetică este bogată (cocoşul de munte, acvila ţipătoare, corbul, cerbul, ursul, mistreţul, râsul la munte, popândăul la şes). În lacurile şi râurile Vrancei găsim păstrăvul, molanul, boişteanul, miholtul etc., cele 20 de fonduri de pescuit în apele de munte însumând aproximativ 250 km.

Există în Vrancea 16 rezervaţii naturale cu o suprafaţă de 2862 ha din care cele mai cunoscute sunt Cheile Tişitei, Cascada Putnei, Râpa Roşie, Lacul Negru, Cheile Narujei, Căldările Zabalei, Focul Viu de la Andreiaşu, Dălhăuţi, Lunca Siretului.

Terenurile agricole ale judeţului Vrancea se întind pe fâşia cuprinsă între malul drept al Siretului şi poalele dealurilor subcarpatice ale Munţilor Vrancei. Deşi clima este corespunzătoare culturilor de câmp, mai propice este cultura viţei de vie (9,95% din podgoriile României) şi producţia de vinuri, Vrancea fiind cel mai mare judeţ viti – vinicol al ţării, exportator în Europa, America şi Japonia.

Datele au fost culese de pe www.wikpedia.org şi Cezar Cherciu „Vrancea şi Ţinutul Putnei”, Neuron, Focşani, 1995

Cine este online

We have 26 guests and no members online

 

APV redirectionare SITE1

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL PRIVIND ELIBERAREA AVIZELOR/AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU ŞI PROTECŢIE CIVILĂ
ACTIVITATEA PROGRAMUL DE LUCRU TELEFON/ FAX
ZIUA INTERVAL ORAR

DEPUNERE DOCUMENTAŢII /ELIBERARE AVIZE / AUTORIZAŢII

Marti

Miercuri

Joi

Vineri

1000-1300

1000-1300

1000-1300

1000-1300

0237/611.212

0237/611.033

 0237/611.034

Fax:

0237/625.701

Documentatia tehnică în format electronic depusă în vederea obtinerii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu și protectie civilă poate fi:

- scanată, însotită doar de semnătură electronică a investitorului/beneficiarului;

- în format *.pdf sau alte formate, însotită de semnătura electronică a investitorului / beneficiarului și a factorilor care au contribuit la elaborarea documentației (proiectanți, verificatori de proiecte, experti tehnici, etc.).

Documentatia poate fi depusă pe adresa de mail:   adresa inspectie ISUVN