În vederea îmbunătățirii navigării și a colectării anonime de statistici pentru perfecționare, acest website transmite cookies în calculatorul dvs.   Mai multe informații...

Audacio et Devotio

Atenţionări meteo/hidro şi activitatea seismică

Program de audienţe la sediu

Ziua Cine primeste in audienta Orar de primire
Luni Inspectorul Sef

1100

1300

Marti Prim Adjunct
Miercuri Adjunct
Joi Sef Serviciu Resurse Umane
Str. Dornişoarei nr. 10 Focşani, jud.Vrancea
Cod postal: 620087
Tel.: 0237-611212
Fax : 0237- 625701

Adresa e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Administrator site :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Voluntari

Campania „NU TREMUR LA CUTREMUR”

 

Nu Tremur La Cutremur 2015

Ora exactă

Campania RISC

Emblemă-RISC

Campanie de Informare F.O.C.

Pompieri Visual LOGO

PREZENTARE GENERALA

SCURT ISTORIC

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny" al judeţului Vrancea funcţionează în baza prevederilor art.10 din Ordonanţa guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.363/2002, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.25/2004 aprobată prin Legea nr.329/2000, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea nr.15/2005, Hotărârea Guvernului României nr.1490/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului României nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor profesioniste.

Începând cu luna februarie 2003, în dotarea pompierilor militari din cadrul Detaşamentului Focşani a intrat autospeciala pentru descarcerare Mercedes Vito, echipajul specializat în astfel de intervenţii deservind întregul judeţ.

Pentru îndeplinirea obiectivelor care stau la baza acordării primului ajutor calificat în fază prespitalicească şi salvării persoanelor, conform competenţelor legale privind atribuţiile şi misiunile inspectoratului, la data de 05.02.2010 în judeţul Vrancea a fost înfiinţat Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (S.M.U.R.D.), prin operaţionalizarea a două echipaje de prim ajutor ce încadrează ambulanţe tip B2, unul în cadrul Detaşamentului de Pompieri Focşani iar cel de-al doilea în cadrul Secţiei de Pompieri Adjud.

În scopul reducerii timpului de răspuns şi eficientizării intervenţiilor în situaţii de urgenţă, pentru încadrarea acestor acţiuni de intervenţie în criteriile de performanţă ale serviciilor de urgenţă profesioniste, la data de 01.05.2011, s-a înfiinţat Punctul de Lucru Soveja, care funcţionează în cadrul Staţiei de Pompieri Panciu.

De asemenea, pentru eficientizarea dispecerizării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat de către instituţiile publice de stat aflate în structurile Ministerului Sănătăţii, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi/sau din structura autorităţilor publice locale, începând cu data de 06.09.2011 la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea, s-a operaţionalizat Dispeceratul integrat ISU –SAJ.

După doi ani, de la apariţia S.M.U.R.D.-ului în Vrancea, începând cu 06.04.2012, acest serviciu a devenit operaţional la nivelul tuturor subunităţilor din structura inspectoratului, prin intrarea în intervenţie a altor două ambulanţe B2 la Staţiile de Pompieri Panciu şi Vidra.

Inspectoratul judeţean este constituit ca serviciu public deconcentrat în subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă în scopul asigurării managementului situaţiilor de urgenţă pe tipurile de risc din competenţă.

POMPIERI

Grupul de Pompieri al judeţului Vrancea a luat fiinţă în anul 1968, prin ordinul Ministrului de Interne nr. 0039794 din 01 octombrie, sub comanda lt.col. George Rădulescu. Grupul de Pompieri avea în compunere Comandamentul Grupului şi Compania de Pompieri Focşani, condusă de cpt. Constantin Tacică, încadrată cu 11 cadre şi 56 militari în termen. Începând cu 1 iulie 1975 ia fiinţă Compania de Pompieri Adjud, sub comanda lt. Gheorghe Ţepeş, având în compunere 8 cadre şi 28 militari în termen.
Posibilităţile deschise de evenimentele din decembrie 1989 au adus modificări esenţiale în structura organizatorică şi funcţională a unităţii. Bazate pe anumite realităţi care îngreunau procesul de instrucţie, asigurarea tehnico-materială şi financiară a unităţii, precum şi o nouă viziune a locului şi rolului organelor de pompieri, începând cu anul 1990, au fost aduse modificări în componentele de bază. Astfel, au fost create funcţii şi structuri care să poată desfăşura o activitate independentă pe linia activităţii logistice şi financiar- contabile, care până la această dată era asigurată de către Inspectoratul Judeţean de Poliţie.
În anul 1994 au fost create condiţiile pentru asigurarea unei asistenţe medicale calificate şi oportune prin crearea cabinetului medical de unitate încadrat cu medic şi asistent medical. Începând cu 1 septembrie 1995, prin măsurile întreprinse de către comanda unităţii, ia fiinţă Compania de pompieri de la Vidra, iar începând cu 1 mai 1998 a fost înfiinţată Staţia de Pompieri Panciu. Un moment important din paginile istoriei pompierilor militari vrânceni l-a constituit anul 1996 când unitatea primeşte denumirea de Grupul de Pompieri „ANGHEL SALIGNY", iar prin Decretul Prezidenţial nr. 246 din 19.06.1997 i se acordă Drapelul de luptă, sub faldurile căruia unitatea obţine an de an rezultate bune şi foarte bune, activitate apreciată atât de către eşaloanele superioare, cât şi de către autorităţile publice locale.
Începând cu luna februarie 2003, în dotarea pompierilor militari din cadrul Detaşamentului Focşani a intrat autospeciala pentru descarcerare Mercedes Vito, echipajul specializat în astfel de intervenţii deservind întregul judeţ.
În data de 15.12.2004, în baza Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.I/0621 din 01.12.2004, prin unificarea Grupului de Pompieri „Anghel Saligny" al judeţului Vrancea cu Inspectoratul Judeţean de Protecţie Civilă al Judeţului Vrancea s-a înfiinţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny" al judeţului Vrancea.


PROTECTIE CIVILA

Inspectoratul de Protecţie Civilă al Judeţului Vrancea a luat fiinţă la data de 17.02.1968 prin Ordinul Ministerului Forţelor Armate nr. M. 10 sub denumirea de Stat Major de Apărare Locală Antiaeriană, fiind în organigrama Centrului Militar Judeţean Vrancea.
În baza Ordinului Marelui Stat Major nr. C.L. 00198 din 22.03.1973 începând cu 01.04.1973 iese din organigrama Centrului Militar Judeţean Vrancea şi devine independent în subordinea Comandamentului Apărării Locale Antiaeriene .
Începând cu data de 24.03.1978 îşi schimbă denumirea în Statul Major de Apărare Civilă, fiind organizat şi funcţionând în baza Legii nr. 2 privind apărarea civilă în Republica Socialistă România până la 03.10.1996, când odată cu apariţia Legii 106 îşi schimbă denumirea în Inspectoratul de Protecţie Civilă Judeţean Vrancea .
Începând cu 01.01.2001 conform Protocolului încheiat între Ministerul Apărării Naţionale , Ministerul de Interne şi Ministerul Funcţiei Publice , în baza art. 1 din ,, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 179 din 26.10.2000 privind trecerea unităţilor militare de protecţie civilă de la Ministerul Apărării Naţionale la Ministerul de Interne, precum şi modificarea şi completarea Legii protecţiei civile nr. 106/1996, a legii 124 de aprobare a Ordonanţei Guvernului României nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor şi a Ordonanţei de urgenţă nr. 14/2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastre, Inspectoratul de Protecţie Civilă Vrancea trece în subordinea Ministerului de Interne.

Cine este online

We have 53 guests and no members online

 

APV redirectionare SITE1

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL PRIVIND ELIBERAREA AVIZELOR/AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU ŞI PROTECŢIE CIVILĂ
ACTIVITATEA PROGRAMUL DE LUCRU TELEFON/ FAX
ZIUA INTERVAL ORAR

DEPUNERE DOCUMENTAŢII /ELIBERARE AVIZE / AUTORIZAŢII

Marti

Miercuri

Joi

Vineri

1000-1300

1000-1300

1000-1300

1000-1300

0237/611.212

0237/611.033

 0237/611.034

Fax:

0237/625.701

Documentatia tehnică în format electronic depusă în vederea obtinerii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu și protectie civilă poate fi:

- scanată, însotită doar de semnătură electronică a investitorului/beneficiarului;

- în format *.pdf sau alte formate, însotită de semnătura electronică a investitorului / beneficiarului și a factorilor care au contribuit la elaborarea documentației (proiectanți, verificatori de proiecte, experti tehnici, etc.).

Documentatia poate fi depusă pe adresa de mail:   adresa inspectie ISUVN