În vederea îmbunătățirii navigării și a colectării anonime de statistici pentru perfecționare, acest website transmite cookies în calculatorul dvs.   Mai multe informații...

Audacio et Devotio

Atenţionări meteo/hidro şi activitatea seismică

Program de audienţe la sediu

Ziua Cine primeste in audienta Orar de primire
Luni Inspectorul Sef

1100

1300

Marti Prim Adjunct
Miercuri Adjunct
Joi Sef Serviciu Resurse Umane
Str. Dornişoarei nr. 10 Focşani, jud.Vrancea
Cod postal: 620087
Tel.: 0237-611212
Fax : 0237- 625701

Adresa e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Administrator site :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Voluntari

Campania „NU TREMUR LA CUTREMUR”

 

Nu Tremur La Cutremur 2015

Ora exactă

Campania RISC

Emblemă-RISC

Campanie de Informare F.O.C.

Pompieri Visual LOGO

Inspectia de prevenire

Serviciul Prevenire

Serviciul Protecţie, pregătire şi educaţie preventivă a populaţiei

Compartimentul Avizare - autorizare

Compartimentul Evidenţă, analiză şi prognoze preventive

 

Activitatile de prevenire desfasurate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si de structurile din subordine reprezinta o componenta principala a sistemului integrat de masuri tehnice si organizatorice, precum si de actiuni specifice planificate si realizate potrivit legislatiei, în scopul preîntâmpinarii, reducerii sau eliminarii riscurilor de producere a situatiilor de urgenta si a consecintelor acestora, protectiei populatiei, mediului, bunurilor si valorilor de patrimoniu prin mijloace si masuri specifice.

 La nivel national activitatea de prevenire este condusa de adjunctul inspectorului general, prin structura specializata din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, denumita Inspectia de Prevenire.

La nivel teritorial inspectoratele judetene/al municipiului Bucuresti, prin inspectiile de prevenire, planifica, organizeaza, pregatesc si desfasoara activitati de prevenire la institutii publice, localitati, constructii cu aglomerari de persoane si agenti economici cu risc din zona de competenta sub coordonarea adjunctului inspectorului sef.

Domeniile specifice activitatii de prevenire sunt:

a) verificarea respectarii actelor normative si reglementarilor privind apararea împotriva incendiilor si protectia civila la proiectarea, executarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor;
b) verificarea organizarii activitatii privind depistarea pericolelor potentiale generatoare de riscuri pe timpul exploatarii constructiilor, instalatiilor si amenajarilor;
c) verificarea conceptiei de aparare împotriva incendiilor si de protectie civila în scopul mentinerii riscurilor în limite acceptabile, stabilindu-se, dupa caz, masuri în conditiile legii;
d) controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore, în care sunt implicate substante periculoase;
e) coordonarea si controlul realizarii pregatirii si instruirii specifice a populatiei si salariatilor, a modului de asimilare de catre acestia a regulilor si masurilor specifice, precum si a comportamentului pe timpul manifestarii unei situatii de urgenta;
f) înstiintarea autoritatilor responsabile în managementul riscului despre existenta, dimensiunea si consecintele riscului identificat în domeniul respectiv;
g) îndrumarea, controlul si coordonarea serviciilor publice voluntare si serviciilor private pentru situatii de urgenta;
h) informarea si educarea preventiva a populatiei;
i) solutionarea petitiilor si sesizarilor în domeniul specific.


Scopurile activitatii de prevenire sunt:
a) asigurarea respectarii prevederilor actelor normative si a celorlalte reglementari privind apararea împotriva incendiilor si protectia civila;
b) identificarea, evaluarea si analiza pericolelor potentiale prin aprecierea probabilitatii de aparitie a lor si a consecintelor pe care le presupun pentru viata oamenilor, mediu si bunuri materiale;
c) constientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informatii între personalul care executa controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat si alte persoane interesate si/sau implicate;
d) informarea populatiei privind pericolele potentiale de risc, inclusiv în locuinte si gospodarii, si modul de comportare în caz de incendiu si în alte situatii de urgenta.

Activitatea de prevenire se desfasoara pe baza urmatoarelor principii: legalitatii, impartialitatii, independentei, confidentialitatii, transparentei, continuitatii si gradualitatii.
- Principiul legalitatii: respectarea, în mod unitar, a legislatiei privind apararea împotriva incendiilor si protectia civila, indiferent de forma de proprietate a obiectivelor inspectate, pe întreg teritoriul tarii.
- Principiul impartialitatii: nesupunerea inspectorilor la presiuni comerciale, financiare, politice sau de alta natura care ar putea influenta rationamentul acestora.
- Principiul independentei: mentinerea de catre inspectori a unui raport de autonomie (independenta) fata de partea inspectata si neangajarea în nici o activitate care sa afecteze rationamentul acestora.
- Principiul confidentialitatii: pastrarea de catre inspectori a secretului privind informatiile care nu sunt de interes public si care sunt obtinute în cursul desfasurarii activitatii de prevenire.
- Principiul transparentei: desfasurarea activitatii într-o maniera deschisa fata de public, prin care accesul liber si neîngradit la informatiile fundamentate stiintific, de interes public sa constituie regula, iar limitarea accesului la informatii sa constituie exceptia, în conditiile legii.
- Principiul continuitatii si gradualitatii: asigurarea unor controale periodice a situatiilor de risc si aplicarea unor masuri din ce în ce mai severe în cazul mentinerii riscului peste nivelele acceptabile.

Cine este online

We have 37 guests and no members online

 

APV redirectionare SITE1

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL PRIVIND ELIBERAREA AVIZELOR/AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU ŞI PROTECŢIE CIVILĂ
ACTIVITATEA PROGRAMUL DE LUCRU TELEFON/ FAX
ZIUA INTERVAL ORAR

DEPUNERE DOCUMENTAŢII /ELIBERARE AVIZE / AUTORIZAŢII

Marti

Miercuri

Joi

Vineri

1000-1300

1000-1300

1000-1300

1000-1300

0237/611.212

0237/611.033

 0237/611.034

Fax:

0237/625.701

Documentatia tehnică în format electronic depusă în vederea obtinerii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu și protectie civilă poate fi:

- scanată, însotită doar de semnătură electronică a investitorului/beneficiarului;

- în format *.pdf sau alte formate, însotită de semnătura electronică a investitorului / beneficiarului și a factorilor care au contribuit la elaborarea documentației (proiectanți, verificatori de proiecte, experti tehnici, etc.).

Documentatia poate fi depusă pe adresa de mail:   adresa inspectie ISUVN