În vederea îmbunătățirii navigării și a colectării anonime de statistici pentru perfecționare, acest website transmite cookies în calculatorul dvs.   Mai multe informații...

Audacio et Devotio

Atenţionări meteo/hidro şi activitatea seismică

Program de audienţe la sediu

Ziua Cine primeste in audienta Orar de primire
Luni Inspectorul Sef

1100

1300

Marti Prim Adjunct
Miercuri Adjunct
Joi Sef Serviciu Resurse Umane
Str. Dornişoarei nr. 10 Focşani, jud.Vrancea
Cod postal: 620087
Tel.: 0237-611212
Fax : 0237- 625701

Adresa e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Administrator site :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Voluntari

Campania „NU TREMUR LA CUTREMUR”

 

Nu Tremur La Cutremur 2015

Ora exactă

Campania RISC

Emblemă-RISC

Campanie de Informare F.O.C.

Pompieri Visual LOGO

A N U N T

În completare la anunţul nr.328992 din 24.04.2018, privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de Ofiţer I din cadrul Inspecţiei de Prevenire- Compartiment Avizare-Autorizare, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant , facem următoarele precizări, astfel :
Proba de concurs „evaluarea performanţelor fizice” va avea loc în data de 06.06.2018, cu începere de la ora 09:30.
Loc de desfăşurare: Sala de sport a Şcolii Gimnaziale „Ştefan cel Mare” Focşani, str.Ştefan Cel Mare, nr.12,municipiul Focşani, judeţul Vrancea.
Accesul candidaţilor în locul de desfăşurare a probei de evaluare a performanţelor fizice se va face în intervalul orar 09:00 – 09:15, pe baza cărţii de identitate.
Înainte de începerea probei de concurs va fi efectuat instructajul candidaţilor cu privire la modul de desfăşurare a acesteia.
Proba de concurs va fi înregistrată audio-video.
Pe timpul desfăşurării probei de concurs se va asigura asistenţă medicală, corespunzător activităţilor desfăşurate.

PREŞEDINTE                                 SECRETAR

Anuntul in format pdf.

 

 

ANUNȚ

În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat conform anunţului nr. 328992 din 24.04.2018,

în vederea ocupării postului vacant de ofiţer I din cadrul Inspecţiei de Prevenire, compartiment Avizare-Autorizare

Urmare a susținerii evaluării psihologice în data de 10.05.2018 la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, următorii candidați au fost declarați APT, astfel:

                                   

Nr. crt.

Nume

Prenume

1.      

CRISTESCU

Cătălin

2.      

DRĂGULEȚ

Andrei-Valentin

3.      

MANIA

Mihai

4.      

MOROȘANU

Cătălin

5.      

ȘTEFAN

George-Alin

6.      

VRĂJITORU

Dan

 

COMISIA DE CONCURS

 

ANUNŢ

În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat conform anunţului nr. 328992 din 24.04.2018,

în vederea ocupării postului vacant de ofiţer I din cadrul Inspecţiei de Prevenire, compartiment Avizare-Autorizare

 

Candidații nominalizați mai jos se vor prezenta pentru susținerea testării psihologice la sediul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne (strada Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, Bucureşti), în data de 10.05.2018, ora 08.15, având obligatoriu asupra lor documente de identitate și instrumente de scris cu pastă/cerneală albastră.

Nr. crt.

Nume şi prenume

1.      

Cristescu Cătălin

2.      

Drăguleț Andrei-Valentin

3.      

Dumitru Daniel

4.      

Gorobei Ciprian

5.      

Ivanciu Valentin

6.      

Mania Mihai

7.      

Moroșanu Cătălin

8.      

Stănilă Silviu-Daniel

9.      

Ștefan George-Alin

10.            

Vrăjitoru Dan

11.            

Zidărescu Cosmin

                                                 

 

ANUNŢ

privind admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne

şi ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc personal pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă – sesiunea 2018

 1. LOCURI ALOCATE INSPECTORATULUI GENERAL PENTU SITUAȚII DE URGENȚĂ

 Art. 1

(1) La concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne care școlarizează elevi/studenți în beneficiul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, se candidează pe următoarele locuri:

 • Facultatea de Pompieri din Academia de Poliţie „A.I. Cuza” – 38 de locuri ofițeri/bărbați (domeniul de licență – Ingineria instalațiilor, cu frecvență):
  • 37 de locuri - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;
  • 1 loc - Serviciul de Informații Externe.
 • Facultatea de Ştiinţe Juridice și Administrative din Academia de Poliţie „A.I. Cuza” – 10 locuri bărbați/femei (domeniul de licență – Drept, cu frecvență).
 • Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”Boldeşti – 290 de locuri bărbați:
  • subofiţer de pompieri şi protecţie civilă – 265 de locuri;
  • maistru militar auto – 25 de locuri.

  Anuntul complet in format pdf

  Read more: Admitere 2018

A N U N Ţ

I. În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului Ministrului Afacerilor Interne. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I. cu modificările și completările ulterioare şi ale Ordinului Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 33422 din 18.04.2018, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea, cu sediul în municipiul Focşani, str. Dornişoarei, nr. 10, organizează:

CONCURS:

Pentru ocuparea postului de execuție vacant de ofițer I, prevăzut cu gradul de maior din cadrul Inspecţiei de Prevenire-Avizare Autorizare, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului vacant.

 

Anuntul de concurs complet in format pdf

Anexa nr. 1 - Tematica si bibliografia

Anexa nr. 2 - Proba, normele şi baremele pentru evaluarea performanţei fizice

Anexa nr. 3 - Formular Cerere inscriere

Anexa nr. 4 - MODEL Curriculum vitae

Anexa nr. 5 - Indrumar pentru intocmirea autobiografiei

Anexa nr. 6 - Model tabel cu rudele candidatului

Anexa nr. 7 - Formular Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

Anexa nr. 8 - Model Declaratia pe propria raspundere

Anexa nr. 9 - Model Consimţământ privind solicitare extras de pe cazierul judiciar

 

Cine este online

We have 41 guests and no members online

 

APV redirectionare SITE1

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL PRIVIND ELIBERAREA AVIZELOR/AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU ŞI PROTECŢIE CIVILĂ
ACTIVITATEA PROGRAMUL DE LUCRU TELEFON/ FAX
ZIUA INTERVAL ORAR

DEPUNERE DOCUMENTAŢII

ELIBERARE AVIZE / AUTORIZAŢII

MARŢI 0900-1200

0237/611.212

 

0237/611.033

 

0237/611.034

Fax:

0237/625.701

MIERCURI 0900-1200
JOI 0900-1200
VINERI 0900-1200