Având în vedere priorităţile Guvernului României, printre care absorbţia fondurilor europene, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea intenţionează să întreprindă demersurile necesare pentru scrierea şi implementarea de proiecte, în domeniul specific de activitate.

În acest sens, faţă de instituţiile publice locale şi cele constituite în baza OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, I.S.U. Vrancea îşi manifestă întreaga disponibilitate de a coopera/colabora în asociere/parteneriat pentru identificarea unor obiective şi domenii de activitate comune şi, ulterior, de a primi consultanţă tehnică şi suport în realizarea şi implementarea de proiecte, respectiv cereri de finanţare.

Toţi cei interesaţi ne pot contacta pe adresa de e-mail: office@isujvn.ro.

ATENTIE LA CURATENIA DE PRIMAVARA ATENTIE LA CURATENIA DE PRIMAVARA !

PROTECȚIA DATELOR

 

Responsabil RPD al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea, sublocotenent Grozav Ionuț.

Adresa : str. Dornişoarei, nr.10, Focşani, jud. Vrancea, cod 620087,

  • telefon : 0237.611.212
  • fax : 0237.625.701
  • e-mail : rpd@isujvn.ro

 

Legislatie relevantă:

  • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
  • Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
  • Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice;

 Link-uri utile:

  1. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) www.dataprotection.ro;
  2. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) www.edps.europa.eu;
  3. Comitetul European pentru Protecția Datelor www.edpb.europa.eu;
  4. Comisia Europeană https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.

 

Subcategorii

 

BULETINE INFORMATIVE

Mai jos vă prezentăm buletinele informative publicate de I.S.U. Vrancea:

 

Lista de caiete de sarcini pt. achizitii de catre I.S.U. Vrancea.