Prezentarea bilanţului pe anul 2015

   Misiunile şi activităţile ISU Vrancea şi CJSU Vrancea au fost prezentate marţi, 2 februarie a.c. la Cercul Militar Focşani în cadrul unei şedinţe ordinare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
   După intonarea Imnului Naţional al României, inspectorul şef al ISU Vrancea, col. Flaviu Dorel Chiscop a prezentat principalele misiuni şi activităţi pe care serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă le-au desfăşurat pe parcursul anului trecut, precum şi activitatea CJSU Vrancea.
   Atât prefectul judeţului Vrancea, Nicuşor Halici, precum şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Ionel Cel-Mare, au apreciat activitatea pompierilor militari şi sprijinul oferit de instituţiile care asigură funcţii de sprijin în cadrul comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, asigurând-i pe toţi cei prezenţi de sprijinul şi aportul lor şi pe mai departe.

Raport de evaluare a activitatii I.S.U. Vrancea pe anul 2015 (click aici).

Bilantul de activitate a CJSU Vrancea pe anul 2015 (click aici).

Raport de evaluare a activitatii I.S.U. Vrancea pe anul 2015

Raport de evaluare a activitatii I.S.U. Vrancea pe anul 2015

Raport de evaluare a activitatii I.S.U. Vrancea pe anul 2015

Raport de evaluare a activitatii I.S.U. Vrancea pe anul 2015

Raport de evaluare a activitatii I.S.U. Vrancea pe anul 2015

Raport de evaluare a activitatii I.S.U. Vrancea pe anul 2015

Raport de evaluare a activitatii I.S.U. Vrancea pe anul 2015

Raport de evaluare a activitatii I.S.U. Vrancea pe anul 2015

Raport de evaluare a activitatii I.S.U. Vrancea pe anul 2015

Raport de evaluare a activitatii I.S.U. Vrancea pe anul 2015

Raport de evaluare a activitatii I.S.U. Vrancea pe anul 2015

Raport de evaluare a activitatii I.S.U. Vrancea pe anul 2015

Raport de evaluare a activitatii I.S.U. Vrancea pe anul 2015

Raport de evaluare a activitatii I.S.U. Vrancea pe anul 2015

Raport de evaluare a activitatii I.S.U. Vrancea pe anul 2015

 

DOCUMENTAŢIILE NECESARE PENTRU EMITEREA AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR DE PROTECŢIE CIVILĂ

 

Sectiunea a 2-a

Documente necesare pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de protectie civila:

   ART. 10

   Avizele de protecţie civilă se solicită pe baza documentelor prevăzute în Anexa nr. 3.

  ...

   ART. 12

   Autorizaţiile de protecţie civilă se solicită pe baza documentelor prevăzute în Anexa nr. 5.

 ...

Extras din OMAI 129 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă

 

 

 

DOCUMENTAŢIILE NECESARE PENTRU EMITEREA AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU

 

SECŢIUNEA a 2-a

   Documente necesare pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu:

   ART. 9

   Avizele de securitate la incendiu se solicită pe baza documentelor prevăzute în Anexa nr. 2.

...

     ART. 11

   Autorizaţiile de securitate la incendiu se solicită pe baza documentelor prevăzute în Anexa nr. 4.

 

Extras din OMAI 129 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă

 

CATEGORII DE CONSTRUCŢII ŞI AMENAJĂRI CARE SE SUPUN AVIZĂRII ŞI/SAU AUTORIZĂRII PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU

HOTĂRÂRE nr. 571 din 10 august 2016

pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 16 august 2016

Data intrarii in vigoare : 16 august 2016

   În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (4) şi <LLNK 12006   307 10 202 47 47>art. 47 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al <LLNK 11991   50 11 212 43 37>art. 43 lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

   Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   ART. 1

   (1) Se supun avizării şi autorizării privind securitatea la incendiu categoriile de construcţii şi amenajări prevăzute în anexa nr. 1.

   (2) Se supun autorizării privind securitatea la incendiu categoriile de construcţii şi amenajări prevăzute în anexa nr. 2.

   ART. 2

   (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, nu se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu lucrările de construcţii la obiective cu caracter militar şi cele cuprinse în programele de investiţii şi reparaţii ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciului de Protecţie şi Pază, indiferent de emitentul autorizaţiei de construire, şi nici construcţiile nucleare şi cele aferente părţii clasice a centralei nucleare.

   (2) Activităţile privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări prevăzute la alin. (1) se realizează de autorităţile care gestionează domeniile respective, potrivit reglementărilor specifice.

   ART. 3

   Documentaţiile privind securitatea la incendiu a construcţiilor, elaborate şi/sau în curs de avizare/autorizare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se finalizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare la data elaborării acestora.

   ART. 4

   Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

   ART. 5

   La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, <LLNK 12006 1739 20 301   0 35>Hotărârea Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 995 din 13 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

   ANEXA 1

             Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun

           avizării şi autorizării privind securitatea la incendiu

   I. Clădiri:

   a) încadrate conform legii în categoriile de importanţă excepţională şi deosebită, indiferent de aria construită, regimul de înălţime sau destinaţie;

   b) definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca "înalte" sau "foarte înalte", indiferent de aria construită ori de destinaţie;

   c) în care sunt amplasate încăperi sau grupuri de încăperi, definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca "săli aglomerate", indiferent de aria construită, regimul de înălţime ori destinaţie;

   d) de locuit colective, noi sau existente, cu mai mult de patru niveluri supraterane, la care se realizează sau amenajează mansarde;

   e) pentru sedii ale autorităţilor publice locale şi centrale, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

   f) pentru lăcaşuri de cult şi spaţii de cazare aferente, accesibile publicului, cu aria desfăşurată mai mare de 200 mp, cu excepţia caselor parohiale, clădirilor destinate locuirii personalului monahal, clopotniţelor, lumânărarelor şi capelelor;

   g) agrozootehnice sau agroindustriale, închise, cu aria construită mai mare sau egală cu 600 mp, cu excepţia silozurilor metalice, depozitelor de furaje fibroase, serelor, solarelor, răsadniţelor şi ciupercăriilor;

   h) de depozitare a buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepţia GPL, de capacitate medie sau mare.

   II. Clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de:

   a) comerţ, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp;

   b) alimentaţie publică, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp;

   c) birouri, financiar-bancară, de asigurări şi burse, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

   d) îngrijire a sănătăţii, cu spitalizare continuă, indiferent de suprafaţă, sau dispensare şi policlinici, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

   e) învăţământ, supraveghere, îngrijire sau cazare/adăpostire a copiilor preşcolari, elevilor, studenţilor, bătrânilor, persoanelor cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 150 mp;

   f) gară, autogară şi aerogară, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, precum şi staţii de metrou, indiferent de aria desfăşurată;

   g) cultură, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;

   h) parcaj, cu peste 10 autoturisme;

   i) centru de agrement, cu piscine interioare, servicii de relaxare şi întreţinere corporală, cu masaj, hidromasaj, împachetări, băi de plante, saună uscată, cabine cromo-aromo-terapii şi baie turcească, terenuri de squash, săli de aerobic, fitness, biliard, tenis de masă şi fotbal mecanic, terenuri de tenis, minifotbal şi fotbal cu vestiarele aferente şi altele similare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu suprafaţa mai mare sau egală cu 200 mp;

   j) primire turistică, cu mai mult de 8 camere şi/sau 16 locuri, pentru cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, de vânătoare, de pescuit, sate de vacanţă, popasuri turistice, căsuţe tip camping, pensiuni turistice urbane şi rurale, inclusiv unităţile de alimentaţie din incinta acestora;

   k) producţie sau depozitare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp.

   III. Clădiri civile subterane sau spaţii publice amenajate la subsolul, demisolul, în podul, ori pe acoperişul tip terasă al clădirilor civile, cu aria desfăşurată mai mare sau egală 100 mp

   IV. Construcţii ori sisteme sau instalaţii pentru:

   a) staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere ori staţii mixte;

   b) staţii de depozitare şi distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV);

   c) alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor la platforme şi parcuri industriale;

   d) lucrări noi şi de modificare a instalaţiilor de stingere, detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidenţa prezentei hotărâri.

   V. Construcţii sau amenajări sportive, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune în interior ori mai mare sau egală cu 1.000 de locuri pe scaune în aer liber

   ANEXA 2

               Categoriile de construcţii şi amenajări care se

               supun autorizării privind securitatea la incendiu

   I. Construcţii ori sisteme sau instalaţii pentru:

   a) sisteme de distribuţie gaze petroliere lichefiate la autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 30 mc echivalent apă, care nu sunt amplasate în staţii mixte;

   b) staţii transportabile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 mc;

   c) alimentarea consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea individuală de maximum 5.000 l sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea totală de maximum 30.000 l volum de apă aferente laboratoarelor-sanitare, şcolare şi alte asemenea, clădirilor cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice, instalaţiilor de încălzire centrală şi locală, pentru prepararea apei calde de consum şi a hranei;

   d) puncte de desfacere a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate la consumatori cu capacitatea de stocare/depozitare de minimum 250 kg GPL şi maximum 1.250 kg GPL;

   e) alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi.

   II. Construcţii sau amenajări temporare în aer liber, pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune, ori având destinaţia comercială, cu aria desfăşurată/suprafaţa mai mare sau egală cu 2.500 mp

Cutremurul

1. Sa invatam sa prevenim dezastrele

2. Supravietuitoriii cutremurului joc interactiv

3. Cutremur pe intelesul tuturor

4. Rucsacul de urgenta al elevului

5. Educaţia şi protecţia elevilor in caz de cutremur - Partea I -
     Recomandări pentru elevii din învăţământul primar

6. Educaţia şi protecţia elevilor in caz de cutremur - Partea a II-a –
     Cunoştinţe şi recomandări pentru elevii din învăţământul primar - Clasele III - IV -

7. Postere pentru - Clasele III - IV -

8. Educaţia şi protecţia elevilor in caz de cutremur - Partea a II-a –
     Cunoştinţe şi recomandări pentru elevii din învăţământul gimnazial - Clasele V-VIII -

9. Postere pentru - Clasele V-VIII -

10. Educaţia şi protecţia elevilor in caz de cutremur - Partea a II-a –
        Cunoştinţe şi recomandări pentru elevii din învăţământul liceal - Clasele IX-XII -

11. Postere pentru - Clasele IX-XII -


 

Incendiul

1. Promisiune - Nu mă voi juca cu focul !

2. Instrucţiuni privind prevenirea situaţiilor de urgenţă în şcoli

3. Poezii şi cîntece 

4. Pădurea aurul verde

5. Orar maşinuţă pompieri

6. Monoxidul de carbon

7. Nu mă voi juca cu focul !

8. Pompierul şi căţeluşul salvator

9. Dioxidul de carbon

10. Carte de colorat - Ce faci in caz de incendiu ?

 

Numărul 112

Inundaţii

 

Jocuri

1. Tara dezastrelor - Regulament

Tara dezastrelor - plansa de joc

2. Pompierii in actiune - joc

3. Împreună - joc

4. Cartonaşe joc şi regulament

Poveşti

1. Brotăcelul cel isteţ

2. Burtor-banos şi satul verde

3. Incendiul din savană

4. Lord - Căţelul salvator

5. Victoria lui 008

Protocol privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior

OMEN 3825 din 3 iunie 2013 privind aprobarea regulamentelor concursurilor naţionale „Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţă”

 

Manuale pentru preşcolari :

 

Manual preșcolari pentru situații de urgenta ”Să învățăm să prevenim dezastrele

Cartonaşe de decupat pentru prescolari ”Să învățăm să prevenim dezastrele