Index articole

P R E C I Z A R I

privind desfăşurarea activităţii de informare preventivă la

inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti

 

CAPITOLUL I

Rolul informării preventive. Documente, sisteme şi mijloace utilizate.

            ART.1

(1) Informarea preventivă este, potrivit legii, o activitate preventivă planificată, organizată şi desfăşurată în scopul gestionării riscurilor.

(2) Informarea preventivă este una dintre activităţile principale de exercitare a autorităţii de stat în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă. Aceasta este coordonată la nivel naţional de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, autoritatea naţională în domeniu.