Inspector Șef,

 Colonel  CHISCOP FLAVIU

insp sef Flaviu Chiscop

 

          

Pe parcursul carierei militare a îndeplinit funcții de conducere și de execuție atât în domeniul preventiv cât și operativ, astfel:

Perioada

01.12.2017- prezent

Funcţia sau postul ocupat

Inspector șef

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea, str. Dornișoarei, nr. 10, Focșani, Vrancea

Perioada

01.12.2016 – 30.11.2017

Funcţia sau postul ocupat

Inspector șef

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, București, Sector 5, Calea 13 Septembrie, nr.135

Perioada

25.02.2016 – 30.11.2016

Funcţia sau postul ocupat

Împuternicit Inspector șef

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, București, Sector 5, Calea 13 Septembrie, nr.135

Perioada

01.10.2009 – 24.02.2016   

Funcţia sau postul ocupat

Inspector șef

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea, str. Dornișoarei, nr. 10, Focșani, Vrancea

Perioada

01.07.2008 – 30.09.2009

Funcţia sau postul ocupat

Șef serviciu – Serviciul de Prevenire a Incendiilor

-septembrie 2009 – Împuternicit Inspector șef - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea

-februarie 2009-august 2009 - Împuternicit prim adjunct Inspector șef - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea, str. Dornișoarei, nr. 10, Focșani, Vrancea

Perioada

01.11.2004 – 30.06.2008

Funcţia sau postul ocupat

Comandant detașament

-februarie 2008-aprilie 2008 – Împuternicit prim adjunct al inspectorului șef - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea

Numele şi adresa angajatorului

Grupul de Pompieri „Anghel Saligny” al județului Vrancea/ Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea, str. Dornișoarei, nr. 10, Focșani, Vrancea

Perioada

01.05.1998 – 31.10.2004

Funcţia sau postul ocupat

Comandant stație

Numele şi adresa angajatorului

Grupul de Pompieri „Anghel Saligny” al județului Vrancea, str. Dornișoarei, nr. 10, Focșani, Vrancea

Perioada 15.08.1997 – 30.04.1998
Funcţia sau postul ocupat Locțiitor comandant companie
Numele şi adresa angajatorului Grupul de Pompieri „Anghel Saligny” al județului Vrancea, str. Dornișoarei, nr. 10, Focșani, Vrancea

 

 Declaratie de avere si interese Col. Chiscop Flaviu


                

        Prim Adjunct al Inspectorului Șef,

Colonel 

Soare Cristian

Soare Cristian ok

 

Este născut la data de 08 iunie 1979 în municipiul Focșani, județul Vrancea. A fost elev al Liceului Ministerului de Interne „Constantin Brâncoveanu" Ploiești, jud. Prahova. A absolvit Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, în anul 2002, specializarea Instalații pentru Construcții – pompieri, iar în anul 2010 a obținut diploma de Master în specializarea ” Managementul Situaţiilor de Urgenţă şi Marketingul Resurselor Specifice” în cadrul Universității ”Spiru Haret” București.

Pregătirea profesională este întregită de: cursul de perfecționare - limba engleză în cadrul Centrului de Studii al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, București – anul 2004; curs postuniversitar – specializarea relații publice și comunicare în cadrul Centrului de Studii Postuniversitare al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, București – anul 2007; curs de perfecționare și dezvoltarea carierei – Management în cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – anul 2016.

Pe parcursul carierei militare a îndeplinit funcții de conducere și de execuție atât în domeniul preventiv cât și operativ, astfel:

Perioada

15.05.2012- 25.07.2018

Funcţia sau postul ocupat

Şef Centru Operaţional

Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonarea şi conducerea activităţilor specifice Centrului Operational Judeţean, rezultate din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Anghel Saligny” al judeţului Vrancea.

Tipul de activitate – monitorizare, coordonare,controlul, îndrumarea activităţilor şi conducerea intervenţiilor în situaţii de urgenţă.

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenţă „Anghel Saligny” – Vrancea str. Dornisoarei nr. 10 , municipiul Focşani, jud.Vrancea , cod poştal: 620087, www.isujvn.ro

Perioada

12.09.2008- 14.05.2012

Funcţia sau postul ocupat

Comandant Detaşamentul de Pompieri Focşani

Activităţi şi responsabilităţi principale

Managementul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în situaţii de urgenţă

Tipul de activitate – intervenţia în situaţii de urgenţă

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenţă „Anghel Saligny” – Vrancea str. Dornisoarei nr. 10 , municipiul Focşani, jud.Vrancea , cod poştal: 620087, www.isujvn.ro

Perioada

31.07.2006 – 11.09.2008

Funcţia sau postul ocupat

Ofiţer Specialist II – Serviciul Prevenire

Activităţi şi responsabilităţi principale

Organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire a incendiilor

Tipul de activitate – prevenirea situaţiilor de urgenţă

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenţă „Anghel Saligny” – Vrancea str.Dornisoarei nr. 10 , municipiul Focsani, jud.Vrancea , cod postal: 620087, www.isujvn.ro

Perioada

26.07.2002 – 30.07.2006               

Funcţia sau postul ocupat

Locţiitor Comandant Detaşamentul de Pompieri Focşani

Activităţi şi responsabilităţi principale

Managementul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în situaţii de urgenţă

Tipul de activitate – intervenţia în situaţii de urgenţă

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenţă „Anghel Saligny” - Vrancea str. Dornisoarei nr. 10 , municipiul Focşani, jud.Vrancea , cod poştal: 620087, www.isujvn.ro

Educaţie şi formare

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

29.08 – 09.09.2016: Curs pentru Dezvoltarea Carierei – De Perfecţionare

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specializarea Management;

Organizator: Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de urgenţă

Competenţe:

-  Defineşte cerinţele, scopul, principiile şi atribuţiile managementului în context profesional;

-  Comunică eficient în situaţii de criză mediatică;

-  Aplică procedee specifice pentru pregătirea şi conducerea structurilor subordonate.

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

2009-2010: Master

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specializarea Managementul Situaţiilor de Urgenţă şi Marketingul Resurselor Specifice;

Organizator: Universitatea „Spiru Haret” - Bucuresti

Competenţe:

-  Management;

-  Managementul operaţiunilor complexe de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă generate riscuri naturale, tehnologice şi bilogice;

-  Sisteme şi echipamente moderne utilizate la intervenţii în situaţii de urgenţă;

-  Managementul operaţiunilor complexe de prevenire şi gestionare a situaţiilor de criză;

-  Evaluarea riscurilor specifice situaţiilor de urgenţă.

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

29.01-10.08.2007 Curs postuniversitar

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specializarea Relaţii Publice şi Comunicare;

Organizator: MIRA - Centrul de Studii Postuniversitare Bucureşti

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

30.08.-26.11.2004 Curs Perfecţionare

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Organizator: MIRA - Centrul de Studii Bucuresti

Competenţe : limba engleză.

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

1997 - 2002: Inginer Diplomat în profilul Instalaţii specializarea Instalaţii pentru Construcţii - pompieri

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specializarea Instalaţii pentru Construcţii - pompieri

Materii:Instalaţii şi maşini electrice, Instalaţii şi maşini hidraulice, Instalaţii de încălzire, ventilare şi climatizare, Instalaţii sanitare şi de alimentare cu apă, Termotehnică, Hidraulică, Automatizări, Prevenirea incendiilor, Comportarea la foc a materialelor de construcţie, Instalaţii speciale de detectare, semnalizare şi stingere a incendiilor, Cunoaşterea tehnicii de intervenţie, Tactica stingerii incendiilor, Psiho-sociologie militară, Topografie militară, Instrucţia tragerii cu armamentul de infanterie, Educaţie fizică generală şi de specialitate, Regulamente militare

Cunoştinţe şi aptitudini de specialitate militare, de pompieri şi instalaţii pentru construcţii

Organizator: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti,

Facultatea de Pompieri

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

1993-1997 Diplomă de bacalaureat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Organizator: Liceul Ministerului de Interne „Constantin Brîncoveanu" Ploiesti, jud. Prahova

Materii: Profil real (matematică – fizică, informatică):

Matematică, Fizică, Informatica, Limba şi literatura română

Capacitate de învăţare şi gândire logică, cunoştinţe complementare, cultură generală

 

 Declaratie de avere si interese Col. Soare Cristian


I. Adjunct al Inspectorului şef,

Locotenent Colonel 

RĂDUȚĂ Costel

 WhatsApp_Image_2024-02-07_at_13.08.57.jpeg

Pe parcursul carierei militare a îndeplinit funcții de conducere și de execuție  astfel: 

Experienţa profesională

Perioada

 07.02.2024 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

 I. Adjunct al Inspectorului Şef

Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonarea şi conducerea activităţilor specifice Serviciului Logistic, Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi compartimentului Achiziţii Publice rezultate din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Anghel Saligny” al judeţului Vrancea.

Asigură activitatea de asigurare tehnico-materială cu mijloace şi bunuri materiale necesare îndeplinirii misiunilor inspectoratului.

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” – Vrancea str. Dornișoarei nr. 10 , municipiul Focşani, jud. Vrancea, cod poştal: 620087, www.isujvn.ro

Perioada

 07.08.2023 – 06.02.2024

Funcţia sau postul ocupat

 Î. Șef Serviciu Logistic

Activităţi şi responsabilităţi principale

Asigurarea managementului resurselor materiale, tehnice și umane privind activitatea de logistică.

Îndrumă, avizează și aprobă, după caz, acțiunile și documentele specifice Serviciului Logistic

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” – Vrancea str. Dornișoarei nr. 10 , municipiul Focşani, jud. Vrancea, cod poştal: 620087, www.isujvn.ro

Perioada

 15.06.2021 – 06.08.2023

Funcţia sau postul ocupat

Locțiitor comandant Detașament

Activităţi şi responsabilităţi principale

Managementul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în situaţii de urgenţă

Tipul de activitate – intervenția în situații de urgență

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” – Vrancea str. Dornișoarei nr. 10 , municipiul Focşani, jud. Vrancea, cod poştal: 620087, www.isujvn.ro

Perioada

01.10.2017- 14.06.2021

Funcţia sau postul ocupat

Comandant Stația de Pompieri Panciu

Activităţi şi responsabilităţi principale

Managementul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în situaţii de urgenţă

Tipul de activitate – intervenția în situații de urgență

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” – Vrancea str. Dornișoarei nr. 10 , municipiul Focşani, jud. Vrancea , cod poştal: 620087, www.isujvn.ro

Perioada

01.02.2017 - 30.09.2017

Funcţia sau postul ocupat

Ofițer Specialist I Monitorizare Situații de Urgență și Dispecerat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Managementul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în situaţii de urgenţă

Tipul de activitate – intervenția în situații de urgență

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situatii de Urgență „Anghel Saligny” – Vrancea str. Dornisoarei nr. 10 , municipiul Focşani, jud.Vrancea , cod poştal: 620087, www.isujvn.ro

Perioada

 10.06.2014- 31.01.2017

Funcţia sau postul ocupat

 Ofițer I Analiză, Evaluare și Coordonare Intervenție

Activităţi şi responsabilităţi principale

Managementul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în situaţii de urgenţă

Tipul de activitate – intervenția în situații de urgență

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situatii de Urgență „Anghel Saligny” – Vrancea str. Dornisoarei nr. 10 , municipiul Focşani, jud.Vrancea , cod poştal: 620087, www.isujvn.ro

Perioada

31.07.2008- 09.06.2014

Funcţia sau postul ocupat

Ofițer I Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației

Activităţi şi responsabilităţi principale

 Gestionează, întreține, configurează și repară  mijloacele de comunicații și tehnologia informației din cadrul instituției.

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situatii de Urgență „Anghel Saligny” – Vrancea str. Dornisoarei nr. 10 , municipiul Focşani, jud.Vrancea , cod poştal: 620087, www.isujvn.ro

 

Educaţie şi formare

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

 13.01-17.01.2020 – Modulul V

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Organizator: Centrul de antrenament și pregătire de specialitate Siret

Competențe:

 • Tehnici de pătrundere în încăperi incendiate;
 • Tehnici de ventilare a construcțiilor.

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

 2015-2017: Master

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specializarea Managementul Situaţiilor de Urgenţă;

Organizator: Academia de Poliție  „Alexandru Ioan Cuza”-  Bucuresti

Competențe:

 • Management;
 • Managementul operaţiunilor complexe de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă generate riscuri naturale, tehnologice şi bilogice;
 • Sisteme şi echipamente moderne utilizate la intervenţii în situaţii de urgenţă;
 • Managementul operaţiunilor complexe de prevenire şi gestionare a situaţiilor de criză;
 • Evaluarea riscurilor specifice situaţiilor de urgenţă.

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

 18.05-22.05.2015 -Curs de pregătire în acordarea primului ajutor de bază, de cunoașterea tehnicilor de descarcerare și a principiilor de organizare și desfășurare a activităților echipajelor de prim ajutor calificat.

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Organizator: Centrul de formare și pregătire în descarcerare și asistență medicală de urgență

Competențe:

 • Management;
 • Managementul operaţiunilor complexe de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă generate de incendii de pădure
 • Sisteme şi echipamente moderne utilizate la stingerea incendiilor de pădure;

Evaluarea riscurilor

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

17.11-27.11.2014- Curs stingerea incendiilor de pădure

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Organizator: Parteneriat Francez-Român.

Locația: Școala de Subofițeri de  Pompieri și Protecție Civilă Pavel Zăgănescu Boldești

Competențe:

 • Managementul operațiunilor complexe de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență generate de incendii de pădure
 • Sisteme și echipamente moderne utilizate la stingerea incendiilor de pădure;

Evaluarea riscurilor specifice la stingerea incendiilor de pădure;

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

08.10-19.10.2012: Instruire privind procedurile de lucru , strategia pentru măsurarea performanțelor manageriale și sistemul de control managerial

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Organizator: Curs Fonduri Europene organizat la Biroul 8 Audit Constanța

Competențe:

 • Management;

- Evaluarea performanțelor manageriale;

- Îmbunătățirea performanțelor manageriale;

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

27.09-01.10.2010: Perfecționare al personalului care își desfășoară activitatea în domeniul Situațiilor de Urgență

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specializarea: Managementul Situaţiilor de Urgenţă;

Organizator: Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Competențe:

 • Management;
 • Managementul operaţiunilor complexe de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă generate riscuri naturale, tehnologice şi bilogice;
 • Sisteme şi echipamente moderne utilizate la intervenţii în situaţii de urgenţă;
 • Managementul operaţiunilor complexe de prevenire şi gestionare a situaţiilor de criză;

Evaluarea riscurilor specifice situaţiilor de urgenţă.

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

 22-26.03.2010: Curs de formare a formatorilor din structurile MAI în domeniul Schenghen

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Organizator: Școala de Formare Inițială și Continuă a personalului Poliției de Frontieră Iași.

Competențe:

Definește cerințele, scopul, principiile și atribuțiile personalului în context profesional;

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

 2004 – 2008 Universitatea București- Colegiul de Management al resurselor Apărării, Educațional și al achizițiilor

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specializare: Departamentul pentru pregătirea personalului didactic;

Organizator: Universitatea București- Colegiul de Management al resurselor Apărării, Educațional și al achizițiilor

Competențe:

 • Psihologia Educației;
 • Teoria și metodologia instruirii;
 • Pregătire pedagogică;
 • Sociologia educației;
 

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

 2004 - 2008: Științe Administrative- Administrație Publică -Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu Sibiu- Ofițer Comunicații și Tehnologia Informației
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specializarea Științe Administrative- Administrație Publică

Materii: Drept Civil, Drept Constituțional,  Psiho-sociologie militară, Etică, Psihologie, Sociologie, Bazele Managementului, Economie politică, Pedagogie, Drept administrativ, Știința administrației, Drept administrativ și financiar, Leadership, Managementul organizației militare, Securitate militară, Comunicații Radio și Radioreleu,  Comunicații analogice și numerice, Topografie militară, Instrucţia tragerii cu armamentul de infanterie, Educaţie fizică generală şi de specialitate, Regulamente militare

Cunoştinţe şi aptitudini de specialitate militare, de pompieri şi instalaţii pentru construcţii

Organizator: Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu Sibiu

Perioada

Calificarea / diploma obţinută
2000-2004  Diplomă de bacalaureat
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Organizator: Colegiul Militar Liceal Mihai Viteazul Alba Iulia

Materii: Profil real (matematică - Informatică):

Matematică, Fizică, Chimie, Limba şi literatura română

Capacitate de învăţare şi gândire logică, cunoştinţe complementare, cultură generală

Aptitudini şi competenţe personale

Limba maternă

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Engleză(1)

Autoevaluare

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba

2

B1

2

B1

2

B1

2

B1

2

B1

Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipă, capacitate de adaptare sporită, comunicare, seriozitate, comportament civilizat, respect faţă de semeni

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Spirit de echipă, coordonare / conducere activităţi, capacitate organizatorică, gestionarea problemelor ivite, capacitate de luare a deciziilor, calităţi de motivare a subordonaţilor, autonomie în activitate

Competenţe şi aptitudini tehnice

Utilizarea cu ușurință a sistemelor de calcul.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Întocmirea / redactarea de calitate a lucrărilor de specialitate pe calculator.

Permis de conducere

 B, C, E

 

 Declaratie de avere si interese Lococotenent Colonel Răduță Costel