{loadposition random}                             

Inspector Șef,

 Colonel 

                    CHISCOP FLAVIU

Inspector Sef ISU VN

 

          

Pe parcursul carierei militare a îndeplinit funcții de conducere și de execuție atât în domeniul preventiv cât și operativ, astfel:

Perioada

01.12.2017- prezent

Funcţia sau postul ocupat

Inspector șef

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea, str. Dornișoarei, nr. 10, Focșani, Vrancea

Perioada

01.12.2016 – 30.11.2017

Funcţia sau postul ocupat

Inspector șef

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, București, Sector 5, Calea 13 Septembrie, nr.135

Perioada

25.02.2016 – 30.11.2016

Funcţia sau postul ocupat

Împuternicit Inspector șef

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, București, Sector 5, Calea 13 Septembrie, nr.135

Perioada

01.10.2009 – 24.02.2016   

Funcţia sau postul ocupat

Inspector șef

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea, str. Dornișoarei, nr. 10, Focșani, Vrancea

Perioada

01.07.2008 – 30.09.2009

Funcţia sau postul ocupat

Șef serviciu – Serviciul de Prevenire a Incendiilor

-septembrie 2009 – Împuternicit Inspector șef - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea

-februarie 2009-august 2009 - Împuternicit prim adjunct Inspector șef - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea, str. Dornișoarei, nr. 10, Focșani, Vrancea

Perioada

01.11.2004 – 30.06.2008

Funcţia sau postul ocupat

Comandant detașament

-februarie 2008-aprilie 2008 – Împuternicit prim adjunct al inspectorului șef - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea

Numele şi adresa angajatorului

Grupul de Pompieri „Anghel Saligny” al județului Vrancea/ Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea, str. Dornișoarei, nr. 10, Focșani, Vrancea

Perioada

01.05.1998 – 31.10.2004

Funcţia sau postul ocupat

Comandant stație

Numele şi adresa angajatorului

Grupul de Pompieri „Anghel Saligny” al județului Vrancea, str. Dornișoarei, nr. 10, Focșani, Vrancea

Perioada 15.08.1997 – 30.04.1998
Funcţia sau postul ocupat Locțiitor comandant companie
Numele şi adresa angajatorului Grupul de Pompieri „Anghel Saligny” al județului Vrancea, str. Dornișoarei, nr. 10, Focșani, Vrancea

 Declaratie de avere si interese Col. Chiscop Flaviu

 

                 Prim Adjunct al Inspectorului Șef,

Locotenent Colonel 

                             Soare Cristian

PRIM ADJUNCT 2019

 

Este născut la data de 08 iunie 1979 în municipiul Focșani, județul Vrancea. A fost elev al Liceului Ministerului de Interne „Constantin Brâncoveanu" Ploiești, jud. Prahova. A absolvit Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, în anul 2002, specializarea Instalații pentru Construcții – pompieri, iar în anul 2010 a obținut diploma de Master în specializarea ” Managementul Situaţiilor de Urgenţă şi Marketingul Resurselor Specifice” în cadrul Universității ”Spiru Haret” București.

Pregătirea profesională este întregită de: cursul de perfecționare - limba engleză în cadrul Centrului de Studii al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, București – anul 2004; curs postuniversitar – specializarea relații publice și comunicare în cadrul Centrului de Studii Postuniversitare al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, București – anul 2007; curs de perfecționare și dezvoltarea carierei – Management în cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – anul 2016.

Pe parcursul carierei militare a îndeplinit funcții de conducere și de execuție atât în domeniul preventiv cât și operativ, astfel:

Perioada

15.05.2012- 25.07.2018

Funcţia sau postul ocupat

Şef Centru Operaţional

Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonarea şi conducerea activităţilor specifice Centrului Operational Judeţean, rezultate din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Anghel Saligny” al judeţului Vrancea.

Tipul de activitate – monitorizare, coordonare,controlul, îndrumarea activităţilor şi conducerea intervenţiilor în situaţii de urgenţă.

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenţă „Anghel Saligny” – Vrancea str. Dornisoarei nr. 10 , municipiul Focşani, jud.Vrancea , cod poştal: 620087, www.isujvn.ro

Perioada

12.09.2008- 14.05.2012

Funcţia sau postul ocupat

Comandant Detaşamentul de Pompieri Focşani

Activităţi şi responsabilităţi principale

Managementul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în situaţii de urgenţă

Tipul de activitate – intervenţia în situaţii de urgenţă

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenţă „Anghel Saligny” – Vrancea str. Dornisoarei nr. 10 , municipiul Focşani, jud.Vrancea , cod poştal: 620087, www.isujvn.ro

Perioada

31.07.2006 – 11.09.2008

Funcţia sau postul ocupat

Ofiţer Specialist II – Serviciul Prevenire

Activităţi şi responsabilităţi principale

Organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire a incendiilor

Tipul de activitate – prevenirea situaţiilor de urgenţă

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenţă „Anghel Saligny” – Vrancea str.Dornisoarei nr. 10 , municipiul Focsani, jud.Vrancea , cod postal: 620087, www.isujvn.ro

Perioada

26.07.2002 – 30.07.2006               

Funcţia sau postul ocupat

Locţiitor Comandant Detaşamentul de Pompieri Focşani

Activităţi şi responsabilităţi principale

Managementul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în situaţii de urgenţă

Tipul de activitate – intervenţia în situaţii de urgenţă

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenţă „Anghel Saligny” - Vrancea str. Dornisoarei nr. 10 , municipiul Focşani, jud.Vrancea , cod poştal: 620087, www.isujvn.ro

Educaţie şi formare

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

29.08 – 09.09.2016: Curs pentru Dezvoltarea Carierei – De Perfecţionare

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specializarea Management;

Organizator: Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de urgenţă

Competenţe:

-  Defineşte cerinţele, scopul, principiile şi atribuţiile managementului în context profesional;

-  Comunică eficient în situaţii de criză mediatică;

-  Aplică procedee specifice pentru pregătirea şi conducerea structurilor subordonate.

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

2009-2010: Master

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specializarea Managementul Situaţiilor de Urgenţă şi Marketingul Resurselor Specifice;

Organizator: Universitatea „Spiru Haret” - Bucuresti

Competenţe:

-  Management;

-  Managementul operaţiunilor complexe de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă generate riscuri naturale, tehnologice şi bilogice;

-  Sisteme şi echipamente moderne utilizate la intervenţii în situaţii de urgenţă;

-  Managementul operaţiunilor complexe de prevenire şi gestionare a situaţiilor de criză;

-  Evaluarea riscurilor specifice situaţiilor de urgenţă.

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

29.01-10.08.2007 Curs postuniversitar

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specializarea Relaţii Publice şi Comunicare;

Organizator: MIRA - Centrul de Studii Postuniversitare Bucureşti

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

30.08.-26.11.2004 Curs Perfecţionare

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Organizator: MIRA - Centrul de Studii Bucuresti

Competenţe : limba engleză.

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

1997 - 2002: Inginer Diplomat în profilul Instalaţii specializarea Instalaţii pentru Construcţii - pompieri

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specializarea Instalaţii pentru Construcţii - pompieri

Materii:Instalaţii şi maşini electrice, Instalaţii şi maşini hidraulice, Instalaţii de încălzire, ventilare şi climatizare, Instalaţii sanitare şi de alimentare cu apă, Termotehnică, Hidraulică, Automatizări, Prevenirea incendiilor, Comportarea la foc a materialelor de construcţie, Instalaţii speciale de detectare, semnalizare şi stingere a incendiilor, Cunoaşterea tehnicii de intervenţie, Tactica stingerii incendiilor, Psiho-sociologie militară, Topografie militară, Instrucţia tragerii cu armamentul de infanterie, Educaţie fizică generală şi de specialitate, Regulamente militare

Cunoştinţe şi aptitudini de specialitate militare, de pompieri şi instalaţii pentru construcţii

Organizator: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti,

Facultatea de Pompieri

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

1993-1997 Diplomă de bacalaureat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Organizator: Liceul Ministerului de Interne „Constantin Brîncoveanu" Ploiesti, jud. Prahova

Materii: Profil real (matematică – fizică, informatică):

Matematică, Fizică, Informatica, Limba şi literatura română

Capacitate de învăţare şi gândire logică, cunoştinţe complementare, cultură generală

 Declaratie de avere si interese Lt.col. Soare Cristian

 

(I) Adjunct al Inspectorului şef,

Locotenent Colonel 

     MOCANU Silviu-Constantin

 Mocanu Silviu

 

 

 Declaratie de avere si interese Lt.col. Mocanu Silviu Constantin