Inspector Șef,

 Colonel  CHISCOP FLAVIU

Inspector Sef ISU VN

 

          

Pe parcursul carierei militare a îndeplinit funcții de conducere și de execuție atât în domeniul preventiv cât și operativ, astfel:

Perioada

01.12.2017- prezent

Funcţia sau postul ocupat

Inspector șef

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea, str. Dornișoarei, nr. 10, Focșani, Vrancea

Perioada

01.12.2016 – 30.11.2017

Funcţia sau postul ocupat

Inspector șef

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, București, Sector 5, Calea 13 Septembrie, nr.135

Perioada

25.02.2016 – 30.11.2016

Funcţia sau postul ocupat

Împuternicit Inspector șef

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, București, Sector 5, Calea 13 Septembrie, nr.135

Perioada

01.10.2009 – 24.02.2016   

Funcţia sau postul ocupat

Inspector șef

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea, str. Dornișoarei, nr. 10, Focșani, Vrancea

Perioada

01.07.2008 – 30.09.2009

Funcţia sau postul ocupat

Șef serviciu – Serviciul de Prevenire a Incendiilor

-septembrie 2009 – Împuternicit Inspector șef - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea

-februarie 2009-august 2009 - Împuternicit prim adjunct Inspector șef - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea, str. Dornișoarei, nr. 10, Focșani, Vrancea

Perioada

01.11.2004 – 30.06.2008

Funcţia sau postul ocupat

Comandant detașament

-februarie 2008-aprilie 2008 – Împuternicit prim adjunct al inspectorului șef - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea

Numele şi adresa angajatorului

Grupul de Pompieri „Anghel Saligny” al județului Vrancea/ Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea, str. Dornișoarei, nr. 10, Focșani, Vrancea

Perioada

01.05.1998 – 31.10.2004

Funcţia sau postul ocupat

Comandant stație

Numele şi adresa angajatorului

Grupul de Pompieri „Anghel Saligny” al județului Vrancea, str. Dornișoarei, nr. 10, Focșani, Vrancea

Perioada 15.08.1997 – 30.04.1998
Funcţia sau postul ocupat Locțiitor comandant companie
Numele şi adresa angajatorului Grupul de Pompieri „Anghel Saligny” al județului Vrancea, str. Dornișoarei, nr. 10, Focșani, Vrancea

 

 Declaratie de avere si interese Col. Chiscop Flaviu


                

        Prim Adjunct al Inspectorului Șef,

Locotenent Colonel 

Soare Cristian

PRIM ADJUNCT 2019

 

Este născut la data de 08 iunie 1979 în municipiul Focșani, județul Vrancea. A fost elev al Liceului Ministerului de Interne „Constantin Brâncoveanu" Ploiești, jud. Prahova. A absolvit Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, în anul 2002, specializarea Instalații pentru Construcții – pompieri, iar în anul 2010 a obținut diploma de Master în specializarea ” Managementul Situaţiilor de Urgenţă şi Marketingul Resurselor Specifice” în cadrul Universității ”Spiru Haret” București.

Pregătirea profesională este întregită de: cursul de perfecționare - limba engleză în cadrul Centrului de Studii al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, București – anul 2004; curs postuniversitar – specializarea relații publice și comunicare în cadrul Centrului de Studii Postuniversitare al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, București – anul 2007; curs de perfecționare și dezvoltarea carierei – Management în cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – anul 2016.

Pe parcursul carierei militare a îndeplinit funcții de conducere și de execuție atât în domeniul preventiv cât și operativ, astfel:

Perioada

15.05.2012- 25.07.2018

Funcţia sau postul ocupat

Şef Centru Operaţional

Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonarea şi conducerea activităţilor specifice Centrului Operational Judeţean, rezultate din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Anghel Saligny” al judeţului Vrancea.

Tipul de activitate – monitorizare, coordonare,controlul, îndrumarea activităţilor şi conducerea intervenţiilor în situaţii de urgenţă.

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenţă „Anghel Saligny” – Vrancea str. Dornisoarei nr. 10 , municipiul Focşani, jud.Vrancea , cod poştal: 620087, www.isujvn.ro

Perioada

12.09.2008- 14.05.2012

Funcţia sau postul ocupat

Comandant Detaşamentul de Pompieri Focşani

Activităţi şi responsabilităţi principale

Managementul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în situaţii de urgenţă

Tipul de activitate – intervenţia în situaţii de urgenţă

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenţă „Anghel Saligny” – Vrancea str. Dornisoarei nr. 10 , municipiul Focşani, jud.Vrancea , cod poştal: 620087, www.isujvn.ro

Perioada

31.07.2006 – 11.09.2008

Funcţia sau postul ocupat

Ofiţer Specialist II – Serviciul Prevenire

Activităţi şi responsabilităţi principale

Organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire a incendiilor

Tipul de activitate – prevenirea situaţiilor de urgenţă

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenţă „Anghel Saligny” – Vrancea str.Dornisoarei nr. 10 , municipiul Focsani, jud.Vrancea , cod postal: 620087, www.isujvn.ro

Perioada

26.07.2002 – 30.07.2006               

Funcţia sau postul ocupat

Locţiitor Comandant Detaşamentul de Pompieri Focşani

Activităţi şi responsabilităţi principale

Managementul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în situaţii de urgenţă

Tipul de activitate – intervenţia în situaţii de urgenţă

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenţă „Anghel Saligny” - Vrancea str. Dornisoarei nr. 10 , municipiul Focşani, jud.Vrancea , cod poştal: 620087, www.isujvn.ro

Educaţie şi formare

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

29.08 – 09.09.2016: Curs pentru Dezvoltarea Carierei – De Perfecţionare

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specializarea Management;

Organizator: Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de urgenţă

Competenţe:

-  Defineşte cerinţele, scopul, principiile şi atribuţiile managementului în context profesional;

-  Comunică eficient în situaţii de criză mediatică;

-  Aplică procedee specifice pentru pregătirea şi conducerea structurilor subordonate.

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

2009-2010: Master

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specializarea Managementul Situaţiilor de Urgenţă şi Marketingul Resurselor Specifice;

Organizator: Universitatea „Spiru Haret” - Bucuresti

Competenţe:

-  Management;

-  Managementul operaţiunilor complexe de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă generate riscuri naturale, tehnologice şi bilogice;

-  Sisteme şi echipamente moderne utilizate la intervenţii în situaţii de urgenţă;

-  Managementul operaţiunilor complexe de prevenire şi gestionare a situaţiilor de criză;

-  Evaluarea riscurilor specifice situaţiilor de urgenţă.

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

29.01-10.08.2007 Curs postuniversitar

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specializarea Relaţii Publice şi Comunicare;

Organizator: MIRA - Centrul de Studii Postuniversitare Bucureşti

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

30.08.-26.11.2004 Curs Perfecţionare

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Organizator: MIRA - Centrul de Studii Bucuresti

Competenţe : limba engleză.

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

1997 - 2002: Inginer Diplomat în profilul Instalaţii specializarea Instalaţii pentru Construcţii - pompieri

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specializarea Instalaţii pentru Construcţii - pompieri

Materii:Instalaţii şi maşini electrice, Instalaţii şi maşini hidraulice, Instalaţii de încălzire, ventilare şi climatizare, Instalaţii sanitare şi de alimentare cu apă, Termotehnică, Hidraulică, Automatizări, Prevenirea incendiilor, Comportarea la foc a materialelor de construcţie, Instalaţii speciale de detectare, semnalizare şi stingere a incendiilor, Cunoaşterea tehnicii de intervenţie, Tactica stingerii incendiilor, Psiho-sociologie militară, Topografie militară, Instrucţia tragerii cu armamentul de infanterie, Educaţie fizică generală şi de specialitate, Regulamente militare

Cunoştinţe şi aptitudini de specialitate militare, de pompieri şi instalaţii pentru construcţii

Organizator: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti,

Facultatea de Pompieri

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

1993-1997 Diplomă de bacalaureat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Organizator: Liceul Ministerului de Interne „Constantin Brîncoveanu" Ploiesti, jud. Prahova

Materii: Profil real (matematică – fizică, informatică):

Matematică, Fizică, Informatica, Limba şi literatura română

Capacitate de învăţare şi gândire logică, cunoştinţe complementare, cultură generală

 

 Declaratie de avere si interese Lt.col. Soare Cristian


Adjunct al Inspectorului şef,

Locotenent Colonel 

MOCANU Silviu-Constantin

 Mocanu Silviu

 

 

Experienţa profesională

Perioada

18.10.2019 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

Adjunct al Inspectorului Şef

Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonarea şi conducerea activităţilor specifice Serviciului Logistic, Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi compartimentului Achiziţii Publice rezultate din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Anghel Saligny” al judeţului Vrancea.

Asigură activitatea de asigurare tehnico-materială cu mijloace şi bunuri materiale necesare îndeplinirii misiunilor inspectoratului.

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” – Vrancea str. Dornișoarei nr. 10 , municipiul Focşani, jud. Vrancea, cod poştal: 620087, www.isujvn.ro

Perioada

01.01.2019 – 18.10.2019

Funcţia sau postul ocupat

Împuternicit Adjunct al Inspectorului Şef

Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonarea şi conducerea activităţilor specifice Serviciului Logistic, Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi compartimentului Achiziţii Publice rezultate din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Anghel Saligny” al judeţului Vrancea.

Asigură activitatea de asigurare tehnico-materială cu mijloace şi bunuri materiale necesare îndeplinirii misiunilor inspectoratului.

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” – Vrancea str. Dornișoarei nr. 10 , municipiul Focşani, jud. Vrancea, cod poştal: 620087, www.isujvn.ro

Perioada

26.07.2018- 31.12.2018

Funcţia sau postul ocupat

Șef Serviciu Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților

Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonarea şi conducerea activităţilor specifice Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, rezultate din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Anghel Saligny” al judeţului Vrancea

Tipul de activitate – controlul și îndrumarea activităților care vizează pregătirea personalului operativ, al serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, autorităților și salariaților în domeniul situațiilor de urgență.

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” – Vrancea str. Dornișoarei nr. 10 , municipiul Focşani, jud. Vrancea, cod poştal: 620087, www.isujvn.ro

Perioada

20.03.2018 - 25.07.2018

Funcţia sau postul ocupat

Împuternicit Prim Adjunct al Inspectorului Şef

Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonarea şi conducerea activităţilor specifice Centrului Operaţional, Serviciului Inspecţiei de Prevenire, Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, compartimentului Structura de Securitate şi compartimentului Management Stări Excepţionale rezultate din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Anghel Saligny” al judeţului Vrancea.

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” – Vrancea str. Dornișoarei nr. 10 , municipiul Focşani, jud. Vrancea , cod poştal: 620087, www.isujvn.ro

Perioada

01.12.2017- 19.03.2018

Funcţia sau postul ocupat

Șef Serviciu Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților

Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonarea şi conducerea activităţilor specifice Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, rezultate din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Anghel Saligny” al judeţului Vrancea

Tipul de activitate – controlul și îndrumarea activităților care vizează pregătirea personalului operativ, al serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, autorităților și salariațiilor în domeniul situațiilor de urgență.

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situatii de Urgență „Anghel Saligny” – Vrancea str. Dornisoarei nr. 10 , municipiul Focşani, jud.Vrancea , cod poştal: 620087, www.isujvn.ro

Perioada

07.06.2017- 30.11.2017

Funcţia sau postul ocupat

 Împuternicit Inspector Șef

Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonează structurile subordonate, în vederea îndeplinirii misiunilor şi obiectivelor inspectoratului, potrivit reglementărilor şi documentelor programatice de nivel superior, fiind învestit cu autoritate şi putere de decizie

Coordonează unitar toate componentele cu responsabilităţi în realizarea intervenţiei în cadrul comitetului județean pentru situaţii de urgenţă

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situatii de Urgență „Anghel Saligny” – Vrancea str. Dornisoarei nr. 10 , municipiul Focşani, jud.Vrancea , cod poştal: 620087, www.isujvn.ro

Perioada

01.01.2017- 06.06.2017

Funcţia sau postul ocupat

Șef Serviciu Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților

Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonarea şi conducerea activităţilor specifice Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, rezultate din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Anghel Saligny” al judeţului Vrancea

Tipul de activitate – controlul și îndrumarea activităților care vizează pregătirea personalului operativ, al serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, autorităților și salariațiilor în domeniul situațiilor de urgență.

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situatii de Urgență „Anghel Saligny” – Vrancea str. Dornisoarei nr. 10 , municipiul Focşani, jud.Vrancea , cod poştal: 620087, www.isujvn.ro

Perioada

01.09.2015- 31.12.2016

Funcţia sau postul ocupat

Împuternicit Șef Serviciu Protecție, Pregătire și Educație Preventivă a Populației din cadrul Inspecţiei de Prevenire

Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonarea şi conducerea activităţilor specifice Serviciului Protecţie, Pregătire si Educaţie Preventiva a Populaţiei, rezultate din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Anghel Saligny” al judeţului Vrancea

Tipul de activitate – prevenirea situațiilor de urgență

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situatii de Urgență „Anghel Saligny” – Vrancea str. Dornisoarei nr. 10 , municipiul Focşani, jud.Vrancea , cod poştal: 620087, www.isujvn.ro

Perioada

01.06.2006  – 31.08.2015

Funcţia sau postul ocupat

Ofiţer Specialist I – Serviciul Prevenire

Activităţi şi responsabilităţi principale

Organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire a incendiilor

Tipul de activitate – prevenirea situațiilor de urgență

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situatii de Urgență „Anghel Saligny” – Vrancea str.Dornisoarei nr. 10 , municipiul Focsani, jud.Vrancea , cod postal: 620087, www.isujvn.ro

Perioada

01.11.2004 – 31.05.2006              

Funcţia sau postul ocupat

Comandant Staţie

Activităţi şi responsabilităţi principale

Managementul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în situaţii de urgenţă

Tipul de activitate – intervenția în situații de urgență

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul pentru Situatii de Urgență „Anghel Saligny” - Vrancea (Stația Panciu) str. Dornisoarei nr. 10 , municipiul Focşani, jud.Vrancea , cod poştal: 620087, www.isujvn.ro

Perioada

01.09.2003 - 31.10.2004

Funcţia sau postul ocupat

Ofițer I - Serviciul Prevenire

Activităţi şi responsabilităţi principale

Executarea de controale tehnice privind modul de aplicare a prevederilor legale în domeniul apărării împotriva incendiilor

Tipul de activitate – prevenirea incendiilor

Numele şi adresa angajatorului

Brigada de Pompieri "Dealu Spirii" a Capitalei, Calea 13 Septembrie nr. 135, sector 5, București

Perioada

01.04.2003 - 31.08.2004

Funcţia sau postul ocupat

Locțiitor comandant de detașament

Activităţi şi responsabilităţi principale

Managementul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în situaţii de urgenţă

Tipul de activitate – intervenția în situații de urgență

Numele şi adresa angajatorului

Brigada de Pompieri "Dealu Spirii" a Capitalei (Detașamentul 3), Calea 13 Septembrie nr. 135, sector 5, București

Perioada

15.08.2002 - 31.03.2003

Funcţia sau postul ocupat

Adjunct comandant Secție

Activităţi şi responsabilităţi principale

Managementul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în situaţii de urgenţă

Tipul de activitate – intervenția în situații de urgență

Numele şi adresa angajatorului

Grupul de Pompieri "Mihai Viteazul" al județului Covasna (Secția Tg. Secuiesc), Strada Oltului nr. 31-33, CP 520027, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

 

Educaţie şi formare

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

26.05-06.06.2014: Specializare în Cercetarea Cauzelor de Incendiu

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specializarea: Cercetarea cauzelor de incendiu

Organizator: Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

01-12.04.2013: Curs pentru Dezvoltarea Carierei

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specializarea Management;

Organizator: Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de urgență

Competențe:

-  Definește cerințele, scopul, principiile și atribuțiile managementului în context profesional;

-  Comunică eficient în situații de criză mediatică;

-  Aplică procedee specifice pentru pregătirea și conducerea structurilor subordonate.

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

30.09-07.10.2011: Formator   

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Organizator: S.C. Training&Teaching Center S.R.L. București

Competențe:

-  Pregătirea formării;

-  Realizarea activităților de formare;

-  Evaluarea Participanților la formare;

-  Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare;

-  Marketing-ul formării;

-  Proiectarea programelor de formare;

-  Organizarea programelor și stagiilor de formare;

-  Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare.

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

2008-2010: Master

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specializarea Managementul Situaţiilor de Urgenţă;

Organizator: Academia de Poliție  „Alexandru Ioan Cuza”-  Bucuresti

Competențe:

-  Management;

-  Managementul operaţiunilor complexe de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă generate riscuri naturale, tehnologice şi bilogice;

-  Sisteme şi echipamente moderne utilizate la intervenţii în situaţii de urgenţă;

-  Managementul operaţiunilor complexe de prevenire şi gestionare a situaţiilor de criză;

-  Evaluarea riscurilor specifice situaţiilor de urgenţă.

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

17.09-28.09.2007 Curs de Carieră de Perfecționare

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specializarea Managementul Situaţiilor de Urgenţă;

Organizator: Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii Managementului Situațiilor de urgență

Competențe:

-  Management;

-  Managementul operaţiunilor complexe de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă generate de riscuri naturale, tehnologice şi biologice;

-  Evaluarea riscurilor specifice situaţiilor de urgenţă

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

2005-2006: Curs Postuniversitar

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specializarea Siguranța la foc a construcțiilor și Instalațiilor

Materii: Prevenirea incendiilor, Comportarea la foc a materialelor de construcţie, Instalaţii speciale de detectare, semnalizare şi stingere a incendiilor, Reglementări tehnice în domeniu

Cunoştinţe specifice în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor

Organizator: Universitatea Tehnică de Construcții București

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

1997 - 2002: Inginer Diplomat în profilul Instalații specializarea Instalații pentru Construcții - pompieri

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Specializarea Instalații pentru Construcții - pompieri

Materii:Instalaţii şi maşini electrice, Instalaţii şi maşini hidraulice, Instalaţii de încălzire, ventilare şi climatizare, Instalaţii sanitare şi de alimentare cu apă, Termotehnică, Hidraulică, Automatizări, Prevenirea incendiilor, Comportarea la foc a materialelor de construcţie, Instalaţii speciale de detectare, semnalizare şi stingere a incendiilor, Cunoaşterea tehnicii de intervenţie, Tactica stingerii incendiilor, Psiho-sociologie militară, Topografie militară, Instrucţia tragerii cu armamentul de infanterie, Educaţie fizică generală şi de specialitate, Regulamente militare

Cunoştinţe şi aptitudini de specialitate militare, de pompieri şi instalaţii pentru construcţii

Organizator: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti,

Facultatea de Pompieri

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

1993-1997  Diplomă de bacalaureat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Organizator: Colegiul Național "Unirea" Focșani

Materii: Profil real (matematică - fizică):

Matematică, Fizică, Chimie, Limba şi literatura română

Capacitate de învăţare şi gândire logică, cunoştinţe complementare, cultură generală

Aptitudini şi competenţe personale

Limba maternă

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Engleză(1)

Autoevaluare

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba

2

B1

2

B1

2

B1

2

B1

2

B1

Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipă, capacitate de adaptare sporită, comunicare, seriozitate, comportament civilizat, respect faţă de semeni

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Spirit de echipă, coordonare / conducere activităţi, capacitate organizatorică, gestionarea problemelor ivite, capacitate de luare a deciziilor, calităţi de motivare a subordonaţilor, autonomie în activitate

Competenţe şi aptitudini tehnice

Utilizarea cu ușurință a sistemelor de calcul.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Întocmirea / redactarea de calitate a lucrărilor de specialitate pe calculator.

Permis de conducere

 B, C

 

 Declaratie de avere si interese Lt.col. Mocanu Silviu Constantin