ANUNȚ

 

privind suspendarea concursului organizat în vederea ocupării postului vacant de conducere de Șef serviciu II la Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, prevăzut la poziția 42 în statul de organizare a unității

         Având în vedere ca prin Nota Raport comună a Direcției Generale Management Resurse Umane, Direcției Generale Financiare și Direcției Generale Juridice nr. 268.778/371.335/147.702 din 21.11.2019, ministrul afacerilor interne, domnul Ion Marcel VELA, a aprobat și dispus suspendarea tuturor concursurilor aflate în desfășurare pentru ocuparea posturilor de conducere și de execuție vacante prevăzute a fi încadrate cu polițiști/cadre militare/personal civil (funcționari publici și personal contractual), în conformitate cu prevederile art. 64 din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne Nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs hotărăște:

         Începând de azi, 25.11.2019, se suspendă desfășurarea concursului organizat în vederea ocupării postului vacant de conducere de Șef serviciu II la Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, prevăzut la poziția 42 în statul de organizare a unității, urmând ca procedura să fie reluată la o dată ulterioară care va fi comunicată în timp util.

ANUNŢ

privind admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne

şi ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc personal pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă – sesiunea 2019 și ianuarie 2020

Începând cu data de 10.05.2019, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea desfăşoară activităţi de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru participarea la concursurile de admitere organizate în 2019 şi ianuarie 2020, în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi Ministerul Afacerilor Interne.

În anul universitar 2019-2020 locurile scoase la concursul de admitere pentru Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”(Anexa nr.1), locurile prevăzute pentru Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești (Anexa nr.2) și locurile pentru instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale, aprobate în beneficiul M.A.I. (Anexa nr.3), sunt comune – femei și bărbați.

Repartizarea locurilor pe beneficiari se realizează ulterior admiterii și se ocupă de candidații admiși în ordinea opțiunilor și a mediilor de admitere.

Recrutarea candidaţilor se realizează potrivit procedurilor, condițiilor şi criteriilor stabilite de prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane in unităţile militare ale M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, ale Dispoziţiei directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane nr. II/17953 din 06.05.2019 privind recrutarea candidaților pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, ale Dispoziţiei directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane nr. II/17954 din 06.05.2019 privind recrutarea candidaților pentru participarea la sesiunile de admitere organizate în 2019 şi ianuarie 2020 în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne și a Ordinului Inspectorului General nr. 730/IG din 10.05.2019.

Activitatea se asigură de către Serviciul Resurse Umane al unității, în raport cu domiciliul sau reşedinţa înscrisă în cartea de identitate a candidatului.

Serviciul Resurse Umane poate recruta, indiferent de beneficiar, candidați pentru:

  1. programul de studii universitare de licență ,,Drept" organizat de Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Științe Juridice și Administrative - forma de învățământ cu frecvență;
  2. instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale (excepție, candidații pentru admiterea la Academia Forțelor Aeriene ,,Henri Coandă" Brașov - aviație piloți) care au alocate locuri pentru Ministerul Afacerilor Interne, inclusiv pentru Institutul Medico-Militar.

         Candidații care vor fi declarați promovați la examenul de admitere vor încheia un angajament potrivit Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016, cu modificările și completările ulterioare. Un model de angajament va fi afișat la avizierul unității.

         Admiterea sau respingerea cererilor de participare la concurs a candidaților se aduce la cunoștința acestora, argumentat, pe baza de semnătură.

 

Lista obiectivelor autorizate de pe teritoriul județului Vrancea – perioada 01.01.2014 – 30.11.2019

(click pe link-ul de mai sus pentru a deschide fisierul in format pdf)

 

Persoană de contact: Plt.adj. Florin OLARU, tel: 0755.057570                                                                                      

Nr. 1 Focşani, 08.01.2018

 

BULETIN INFORMATIV
PROIECT PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII NR. 307/2006 PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Vă aducem la cunoștință că în data de 29.12.2017 a fost publicat pe pagina web a Ministerului Afacerilor Interne, în secțiunea Informații publice - transparență decizională, proiectul Ordonanței de Urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
Mai multe informații despre proiectul mai sus menționat se pot obține prin accesarea link-ului: http://www.mai.gov.ro/index05_1.html .


Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 de zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului, pe adresa de e-mail: dj-international@mai.gov.ro.

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al I.S.U. Vrancea