A N U N Ţ

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea, cu sediul în municipiul Focşani, str. Dornişoarei, nr. 10, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor încadraţi în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul de şef serviciu II, la Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, prevăzut la poziția 42 în statul de organizare a unității.

A N U N Ţ

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea, cu sediul în municipiul Focşani, str. Dornişoarei, nr. 10, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor încadraţi în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul de Comandant Secţie la Secţia de Pompieri Adjud, prevăzut la poziția 256 în statul de organizare a unității.

A N U N Ţ

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea, cu sediul în municipiul Focşani, str. Dornişoarei, nr. 10, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor încadraţi în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul de adjunct şef inspecţie de prevenire la Inspecţia de Prevenire, prevăzut la poziția 31 în statul de organizare a unității.

TABEL  NOMINAL

cu rezultatele finale, după expirarea termenului de depunere a contestațiilor, obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant

ȘEF INSPECȚIE DE PREVENIRE II  la Inspecția de Prevenire

 

Nr.

crt.

Gradul, numele şi prenumele candidatului

Punctajul la proba Evaluarea dosarelor de recrutare

Nota finală la proba Interviu

Rezultatul final la proba Interviu

Punctajul rezultat prin ponderarea cu 70% a notei finale la proba Interviu

NOTA FINALĂ

Rezultatul concursului

1.        

Col. DRĂGĂNESCU Gheorghe-Cătălin

2,10

7,99

Promovat

5,59

7,69

ADMIS

2.        

Col. NEACŞU Mirel

2,40

-

Nepromovat

-

-

RESPINS

3.        

Mr. COSMA Robin

2,35

-

Nepromovat

-

-

RESPINS

Notă:

Nota finală, calculată prin însumarea punctajului obținut la proba de evaluare a dosarelor de recrutare și a punctajului rezultat prin ponderarea cu 70% a notei finale la proba interviu.

LISTĂ

cu candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de conducere de ȘEF SERVICIU II  la SERVICIUL LOGISTIC întocmită în urma activităţii de verificare a îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs efectuată în data de 30.09.2019.

                                                           

Nr.

 crt.

Nume şi prenume  candidat înscris

Rezultatul analizei

1.      

Lt.col. HAIDUC Ștefan Marius

Nu a depus dosarul de recrutare în volum complet până la data de 20.09.2019 ora 15.00.