TABEL  NOMINAL

 

cu rezultatele obținute la proba de concurs ,,EVALUAREA DOSARELOR DE RECRUTARE în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei vacante de

ȘEF INSPECȚIE DE PREVENIRE II  la Inspecția de Prevenire

 

Nr. crt.

Gradul, numele şi prenumele candidatului

Hotărârea comisiei după verificarea dosarelor de recrutare

Punctaj obţinut

1.

Colonel DRĂGĂNESCU Gheorghe-Cătălin

promovat

2,10 p

2.

Colonel NEACŞU Mirel

promovat

2,40 p

3.

Maior COSMA Robin

promovat

2,35 p

Notă:

În termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, candidatul nemulţumit cu privire la rezultatele obţinute poate formula contestaţie o singură dată pentru fiecare probă.

Soluţionarea contestaţiilor se realizează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei este definitivă.

Rezultatul la contestaţie se comunică candidaţilor prin afişare la sediul unităţii organizatoare a concursului cât şi  pe site-ul oficial de internet www.isujvn.ro al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea.