TABEL  NOMINAL

cu rezultatele finale, după expirarea termenului de depunere a contestațiilor, obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant

ȘEF INSPECȚIE DE PREVENIRE II  la Inspecția de Prevenire

 

Nr.

crt.

Gradul, numele şi prenumele candidatului

Punctajul la proba Evaluarea dosarelor de recrutare

Nota finală la proba Interviu

Rezultatul final la proba Interviu

Punctajul rezultat prin ponderarea cu 70% a notei finale la proba Interviu

NOTA FINALĂ

Rezultatul concursului

1.        

Col. DRĂGĂNESCU Gheorghe-Cătălin

2,10

7,99

Promovat

5,59

7,69

ADMIS

2.        

Col. NEACŞU Mirel

2,40

-

Nepromovat

-

-

RESPINS

3.        

Mr. COSMA Robin

2,35

-

Nepromovat

-

-

RESPINS

Notă:

Nota finală, calculată prin însumarea punctajului obținut la proba de evaluare a dosarelor de recrutare și a punctajului rezultat prin ponderarea cu 70% a notei finale la proba interviu.