ANUNȚ

 

privind suspendarea concursului organizat în vederea ocupării postului vacant de conducere de Șef serviciu II la Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, prevăzut la poziția 42 în statul de organizare a unității

         Având în vedere ca prin Nota Raport comună a Direcției Generale Management Resurse Umane, Direcției Generale Financiare și Direcției Generale Juridice nr. 268.778/371.335/147.702 din 21.11.2019, ministrul afacerilor interne, domnul Ion Marcel VELA, a aprobat și dispus suspendarea tuturor concursurilor aflate în desfășurare pentru ocuparea posturilor de conducere și de execuție vacante prevăzute a fi încadrate cu polițiști/cadre militare/personal civil (funcționari publici și personal contractual), în conformitate cu prevederile art. 64 din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne Nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs hotărăște:

         Începând de azi, 25.11.2019, se suspendă desfășurarea concursului organizat în vederea ocupării postului vacant de conducere de Șef serviciu II la Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, prevăzut la poziția 42 în statul de organizare a unității, urmând ca procedura să fie reluată la o dată ulterioară care va fi comunicată în timp util.