Nr. 7                        Focşani, 19.02.2016

BULETIN INFORMATIV

CONVOCĂRI DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

 

Preşedinţii C.L.S.U. şi şefii S.V.S.U. au participat la convocările de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă organizate de Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea la sfârşitul acestei săptămâni, activităţi desfăşurate în sala Cinematografului „Balada” din municipiul Focşani.

Printre temele abordate în cadrul activităţilor se regăsesc noile reglementări legislative apărute în domeniul situaţiilor de urgenţă. Totodată, s-a prezentat situaţia operativă pe anul anterior, concluziile desprinse în urma controalelor de prevenire a incendiilor la localităţi, cât şi principalele aspecte rezultate din activităţile preventive desfăşurate la nivelul acestora.

Printre materialele prezentate şi discutate s-a regăsit şi Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2016. De asemenea, în cadrul convocărilor de pregătire s-au prezentat şi campaniile naţionale de informare şi sensibilizare a cetăţenilor „Nu Tremur la Cutremur”, „Renunţă! Improvizaţiile sunt catastrofale!” şi „Siguranţa nu e un joc de noroc”.

Un alt aspect abordat a fost reprezentat de încadrarea cu personal a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, necesitatea dotării cu mijloace de intervenţie proprii la nivelul acestora şi acţiunile de îndrumare şi control pe care reprezentanţii S.V.S.U. trebuie să le realizeze la gospodăriile cetăţeneşti. Deoarece structurile SVSU au un rol primordial în limitarea efectelor situaţiilor de urgenţă, asigurând prima intervenţie până la sosirea serviciilor profesioniste, au fost evidenţiate ultimele dotări cu mijloace specifice realizate la nivelul localităţilor. Astfel, prin Grupurile de Acţiune Locală constituite la nivelul judeţului Vrancea s-a reuşit să se îmbunătăţească dotarea necesară intervenţiilor în situaţii de urgenţă sau care poate fi pusă la dispoziţie în situaţii critice cu o autospecială de stins incendii cu o capacitate de 5000 l apă la nivelul comunei Păuneşti, câte un UTV de stins incendii în comunele Garoafa, Vânători şi Rugineşti, câte un buldoexcavator la comunele Dumitreşti, Tulnici, Vintileasca, Valea-Sării, Bogheşti, Spulber, Bordeşti, Suraia, Tâmboieşti, Ţifeşti, Corbiţa, Goleşti, Pufeşti, Reghiu, Slobozia Bradului, Gura Caliţei, Moviliţa şi Negrileşti, câte un tractor cu lamă pentru deszăpezire în comunele Boloteşti şi Dumbrăveni. Totodată pe parcursul anului trecut, primăriile localităţilor Tănăsoaia şi Câmpineanca şi-au achiziţionat câte o sirenă electronică pentru avertizarea şi alarmarea populaţiei în cazul unei producerii unei situaţii de urgenţă.

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al I.S.U. Vrancea