Focşani, 24.03.2017

BULETIN INFORMATIV

SE APROPIE TERMENUL DE 30 IUNIE 2017 PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE SECURITATE LA INCENDIU

Având în vedere apropierea datei de 30 iunie 2017, când expiră termenul prorogat pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu, reamintim necesitatea obținerii acestui document, în conformitate cu prevederile legale specifice.

Astfel, Legea 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, la articolul 30 prevede că persoanele ce dețin construcţii şi amenajări care au fost puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu și care se încadrează în prevederile HGR 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, vor putea obține acest document până la sfârșitul lunii iunie a acestui an.

Documentația necesară se va întocmi conform OMAI 129/2016 pentru aprobarea normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă.

Obligaţia solicitării şi obţinerii autorizaţiilor revine persoanei fizice ori juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, beneficiarului investiţiei. Acestea se emit de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu, iar pentru eliberarea acestora nu se percep taxe.

Până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, răspunderea exclusivă în ceea ce priveşte funcţionarea construcţiilor şi amenajărilor din punctul de vedere al asigurării cerinţei de securitate la incendiu revine beneficiarilor investiţiilor.

Nerespectarea cerinţelor care au stat la baza emiterii avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu, prevăzute în normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu, atrage sancţionarea conform legii şi pierderea valabilităţii avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu.

Mai multe detalii pot fi obținute prin accesarea Ghidului de avizare-autorizare pe site-ul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea la adresa www.isujvn.ro.

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al I.S.U. Vrancea