PROTECȚIA DATELOR

 

 

 1. Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea
 2. Notă de informare  privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea  PRIN MIJLOACELE AUDIO-VIDEO CU CARE SUNT ECHIPATE AMBULANȚELE S.M.U.R.D.

 3. Model cerere pentru exercitarea dreptului de acces
 4. Model cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare 
 5. Model cerere pentru exercitarea dreptului de ștergere

 

Responsabil RPD al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea - căpitan Șerban Alin.

Adresa : str. Dornişoarei, nr.10, Focşani, jud. Vrancea, cod 620087,

 • telefon : 0237.611.212
 • fax : 0237.625.701
 • e-mail : rpd@isujvn.ro

  Această adresă de e-mail nu este destinată semnalării unor situații de pericol. Dacă situația dumneavoastră reprezintă o urgență, vă rugăm apelați numărul 112!

 

Legislatie relevantă:

 • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 • Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice;

 Link-uri utile:

 1. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) www.dataprotection.ro;
 2. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) www.edps.europa.eu;
 3. Comitetul European pentru Protecția Datelor www.edpb.europa.eu;
 4. Comisia Europeană https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.