PROTECȚIA DATELOR

 

Responsabil RPD al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al Judeţului Vrancea, sublocotenent Grozav Ionuț.

Adresa : str. Dornişoarei, nr.10, Focşani, jud. Vrancea, cod 620087,

  • telefon : 0237.611.212
  • fax : 0237.625.701
  • e-mail : rpd@isujvn.ro

 

Legislatie relevantă:

  • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
  • Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
  • Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice;

 Link-uri utile:

  1. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) www.dataprotection.ro;
  2. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) www.edps.europa.eu;
  3. Comitetul European pentru Protecția Datelor www.edpb.europa.eu;
  4. Comisia Europeană https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.