A N U N Ț

 

            Conform Legii nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, art. 7, alineatul 23^1, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Anghel Saligny” al județului Vrancea, anunță public obținerea Autorizației de Construcție nr. 39-5694312 din 18.05.2023, cu titlul ”Demolare construcție administrativă existentă și construire clădire nouă pentru Inspectoratul pntru Situații de Urgență ”Anghel Saligny” și Detașamentul de Pompieri Focșani din cadrul ISUJ Vrancea”.

            Procentul de ocupare a terenului - P.O.T. este de  23,3 % iar  coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T. este de 0,47;

            Clădirea are un regim de înălțime la corpul administrativ Ds+P+2E și Detașamentul de Pompieri Focșani P+1E cu o suprafață desfășurată de  3623,4 mp, cu o suprafață utilă de 3059,5 mp;

            Regimul de înălţime, la corpul administrativ Ds+P+2E și Detașamentul de Pompieri Focșani P+1E este de maxim 11,90 m.

            A fost obţinut avizul de cultură nr. 1225/Z/18.11.2022 ;

           A  fost obţinut avizul de mediu emis de Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea nr. 17 din 25.01.2023;

   Poza cladire noua