ANUNȚ

         În completare la anunțul nr. 4743995 din 15.11.2023 privind evaluarea psihologică a candidaților înscriși la concursul de admitere sesiune noiembrie 2023-februarie 2024 la Școala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă,,Pavel Zăgănescu” Boldeşti vă aducem la cunoștință următoarele:
         1) Eventualele contestații cu privire la avizul psihologic de inaptitudine se depun, sub sancțiunea decăderii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data postării anunțului cu rezultatele evaluării (15.11.2023) la ISU Vrancea prin transmiterea acestora prin e-mail la adresa resurseumane@isujvn.ro , sau depunerea acestora la sediul unității.
        2) Contestația se formulează în scris, în nume propriu, și va cuprinde în mod obligatoriu numele, prenumele și codul numeric personal al candidatului contestatar, data și scopul evaluării psihologice finalizate prin emiterea avizului atacat, motivele pe care se întemeiază contestația și semnătura contestatarului, în caz contrar fiind incidente dispozițiile art. 20 alin. (8) din OMAI nr. 23/2015 1 , cu modificările și completările ulterioare.

 

[1] Contestaţia care nu îndeplineşte cerinţele referitoare la termenul de depunere, datele de identificare, formularea în nume propriu şi motivarea de fapt se respinge fără a analiza cauza pe fond.