TABEL  

cu rezultatele finale, după expirarea termenului de depunere a contestațiilor, obţinute la concursul organizat

pentru ocuparea postului de conducere vacant de Șef Gardă Intervenție-Stingere în cadrul Secției de Pompieri Vidra

 

Nr.

crt.

 

 

Cod unic de identificare

Punctajul la proba Evaluarea dosarelor de recrutare

Nota finală la proba Interviu

Rezultatul final la proba Interviu

Punctajul rezultat prin ponderarea cu 70% a notei finale la proba Interviu

NOTA FINALĂ

Rezultatul concursului

1.       

4746030

1,75

9,10

Promovat

6,37

8,12

ADMIS

2.       

4746033

2,00

7,20

Promovat

5,04

7,04

RESPINS

 

Notă:

Nota finală, calculată prin însumarea punctajului obținut la proba de evaluare a dosarelor de recrutare și a punctajului rezultat prin ponderarea cu 70% a notei finale la proba interviu.