TABEL  NOMINAL

cu rezultatele obţinute la proba interviu

din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei vacante de conducere

 șef gardă-intervenție în cadrul Stației de Pompieri Panciu   

28.04.2023

 

Nr.

crt.

Cod unic de identificare

Nota la proba Interviu

Rezultatul  la

proba Interviu

      1.       

4746007

9,70

Promovat

 

Notă:

Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire.

Eventualele contestaţii se depun la sediul unităţii organizatoare în termen de maxim 24 ore de la data afişării rezultatelor şi vor fi soluţionate în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 

PREŞEDINTELE COMISIEI